Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 81

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 93

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 93

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 81

Warning: Undefined variable $ub in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 93

Deprecated: strripos(): Passing null to parameter #2 ($needle) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/iaponia.ge/httpdocs/alibraries/SEO/seolibrary.php on line 93
ჯჲოოჲოო კანჯი

1 ხაზი:


1


2


3

丿
4


5


6

2 ხაზი:


7


8


9


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29

3 ხაზი:


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


47


48


49


50


51


52

广
53


54


55


56


57


58


58


59


60


61


64


85


94


140


162


163


170

4 ხაზი:


61


62


63


63


64


65


66


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


86


87


87


88


89


90


91


92


93


94


96


113


125


130


140

5 ხაზი:


71


81


85


92


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


122


145

6 ხაზი:


118

𥫗
118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146

西
146

7 ხაზი:


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166

8 ხაზი:


167


168


169


170


171


172


173


174


175

9 ხაზი:


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186

10 ხაზი:


187


188


189


190


191


192


193


194


178


212

11 ხაზი:


195


196


197

鹿
198


199


200

12 ხაზი:


201


202


203


204

13 ხაზი:


205


206


207


208

14 ხაზი:


209


210

15 ხაზი:


211

16 ხაზი:


212


213


213

17 ხაზი:


214

სულ გამოიყენება 5066 კანჯი ლექსიკონში ნათარგმნია 36181 სიტყვა
ამ ცხრილში არის 940 კანჯი
კანჯი ონჲომი კუნჲომი მნიშვნელობა
1 ジョウ とも
たけ
だけ
ますら
1)სიგრძე, სიმაღლე
2)10 ფუტი
3)ბატონი, ქალბატონი
4)საზომი
5)მხოლოდ
2 あた.える
あずか.る
くみ.する
ともに
1)ჩუქება, ბოძება, მიძღვნა, მიცემა, დაჯილდოვება, მინიჭება, მიწოდება
2)მონაწილეობის მიღება
3)მიზეზი
4)საჩუქარი, ბედის საჩუქარი
3 ショ

ショウ
か.つ გარდა ამისა, უფრო მეტიც, ასევე, აგრეთვე
4 キュウ おか ბორცვი, გორაკი
5 ヘイ ひのえ 1)მესამე კლასი(ს)
2)მესამე
3)ჩინური კალენდარის III ნიშანი
6 タン 1)ჟანგისფერი, წითელი, სურინჯი
2)აბები
7 ボウ とぼ.しい
とも.しい
1)სიღარიბე, ღარიბული, მწირი, ღარიბი
2)ნაკლებობა, შეზღუდული
8 オツ
イツ
おと-
きのと
1)გვიანდელი, ახლანდელი, უკანასკნელი, ნაბოლარა
2)ასლი
3)უცნაური
4)გონებამახვილი
9 カン
ケン
かわ.く
かわ.かす
ほ.す
ひ.る
いぬい
1)გვალვა
2)შრობა
3)დალევა
4)ზეცა, იმპერატორი
10 リョウ არ აქვს დასრულება, დამთავრება
11 たが.い
かたみ.に
ურთიერთ; ერთად, ერთობლივად
12 セイ
ショウ
1)ჭა; ჭის გვიმი
2)ქალაქი
3)თემი
13
アシア
つ.ぐ 1)აზია
2)შემდეგი რანგი
3)მიყოლა
4)…იტი, …ატი
14 キョウ
コウ
う.ける 1)გადატანა
2)აღება
3)ჭერა
4)ტელეფონის აღება
15 テイ
チン
არ აქვს 1)პავილიონი
2)რესტორანი
3)დიდი სახლი; კოტეჯი
4)ვოდევილი; მუსიკის დარბაზი
16 カイ არ აქვს 1)მოლუსკი
2)შუამავლობა
3)…ს შეხება
17 セン
セント
არ აქვს 1)განდეგილი, მწირი
2)ბრძენი
3)ცენტი
18 ギョウ
コウ
あお.ぐ
おお.せ
お.っしゃる
おっしゃ.る
1)ახედვა
2)დამოკიდებულება
3)ძებნა
4)პატივისცემა
5)მიღება, დალევა
19 くわだ.てる 1)წამოწყება, შედგომა
2)გეგმა, სქემა, დიზაინი
20 フク ふ.せる
ふ.す
1)დახრა, მოხრა, განრთხმა
2)დახურვა, დაფარება
3)(მილების) ჩაწყობა
21 バツ
ハツ

ボチ
き.る
そむ.く
う.つ
1)მოჭრა
2)დარტყმა
3)შეტევა
4)დასჯა
22 ハク არ აქვს 1)უფროსი, შეფი
2)გრაფი
3)ძია, ბიძა
4)ბრაზილია
23 ハン
バン
ともな.う 1)ურთიერთობის ქონა
2)თანხლება, კომპანიონობა
3)კომპანიონი
24 シン の.びる
の.ばす
の.べる
の.す
1)გაფართოება, გაჭიმვა, დაჭიმვა
2)გაგრძელება, გაზრდა
25 うかが.う 1)პატივისცემის გამოხატვა, ვიზიტი
2)კითხვა, შეკითხვა
3)ვედრება, მუდარა
26 タン ただ.し მაგრამ, მიუხედავად
27 არ აქვს 1)დახმარება, მიშველება
2)დამხმარე
28 არ აქვს 1)ბრწყინვალე, ლამაზი, მშვენიერი
2)კარგი, სასიამოვნო
3)დახელოვნებული, დაოსტატებული
29 ヘイ あわ.せる შეკრება, შეერთება, გაერთიანება, კოლექტივი
30
さむらい
はべ.る
1)მსახური, სამურაი
2)მსახურება
31
よ.る 1)დაჯერებული
2)დამოკიდებული
3)მაშასადამე
4)ამიტომ, აქედან გამომდინარე, …ის შედეგად
32 あなど.る
あなず.る
ზიზღი, სიძულვილი, აბუჩად აგდება
33 コウ არ აქვს მარკიზი, დაიმიო, მთავარი, მებატონე, თავადი
34 シン おか.す 1)შეჭრა, თავდასხმა
2)საზღვრის დარღვევა
3)ძალადობა
35 ソク うなが.す 1)სტიმულირება, წაქეზება, შეგულიანება
2)ძალის დატანება, ზეწოლა, მოთხოვნა
36 シュン არ აქვს 1)გამჭრიახი, საზრიანი, მიხვედრილი
2)ნიჭიერება, გენიალობა, სრულყოფილება
37 ゾク არ აქვს 1)ვულგარული
2)ჩვევები, მანერები
3)მიწიერება, ამქვეყნიურობა
4)ამქვეყნიური საქმეები
38 ホウ არ აქვს 1)სტიპენდია
2)ხელფასი, ჯამაგირი
39 トウ たお.れる
-だお.れ
たお.す
1)ჩაშლა, ჩამოშლა, ჩამოქცევა
2)ჩამოვარდნა, დაცემა
3)დამტვრევა, დამსხვრევა
40 ホウ なら.う 1)შეჯიბრება, გაჯიბრება
2)მიბაძვა, იმიტირება
41 リン არ აქვს 1)მორალი, ეთიკა
2)თანამგზავრი, კომპანიონი
42 ケン つま.しい
つづまやか
მომჭირნეობა, ეკონომია
43 えら.い 1)წარმტაცი, მომხიბლავი, მშვენიერი
2)სიდიადე, დიდებულება
3)შესანიშნავი, ჩინებული, საუცხოო 
4)სახელგანთქმული, სახელოვანი
44 ヘン かたよ.る 1)ნაწილობრივი, ცალმხრივი
2)მარცხენა მხრის რადიკალი
3)გადახრილი, არაობიექტური
4)მიკერძოებული, დაყოლიებული
45 テイ არ აქვს ჯაშუში, მზვერავი
46 グウ たま 1)შემთხვევით
2)ლუწი რიცხვი
3)წყვილი
4)კაცი და ცოლი
5)იგივენაირი
47
いつわ.る
にせ
いつわ.り
1)სიცრუე, ტყუილი, მოტყუება, გაცურება
2)თავის მოკატუნება
3)სიყალბე, ყალბისმქნელობა
48 ボウ かたわ.ら
わき
おか-
はた
そば
1)მოწმე
2)გვერდი, მხარე, შორიახლო
3)გარდა, გარდა ამისა
4)იმ დროს როდესაც
5)მესამე პირი
49 ケツ არ აქვს სიდიადე, ბრწყინვალება
50 サン かさ ქოლგა
51 サイ もよう.す
もよお.す
1)სპონსორი, დამფინანსებელი
2)შეხვედრის მოწყობა
3)სადილის გამართვა
52 サイ არ აქვს 1)ბონდი, ბონები, ობლიგაცია, თამასუქი
2)სესხი, ვალი
53 ケイ かたむ.く
かたむ.ける
かたぶ.く
かた.げる
かし.げる
1)დახრა, დაღუნვა, გადახრა
2)დახრილობა, დაქანება
3)ჩაშვება, ჩასვლა, ჩაძირვა
4)დანგრევა, განადგურება
54 ボク しもべ (მამ.) მე
55 リョウ არ აქვს 1)მოხელე, თანამდებობის პირი, ოფიციალური პირი
2)კოლეგა, კომპანიონი
56 ソウ არ აქვს 1)ბუდისტი მღვდელი
2)ბერი
57 არ აქვს 1)ცერემონია, წესი
2)საქმე
58 ジュ არ აქვს კონფუციანელობა
59 ショウ つぐな.う 1)ანაზღაურება, რეპარაცია
2)კომპენსირება, გამოსყიდვა
60 ジュウ あ.てる
み.たす
1)მიკუთვნება
2)ავსება
61 コク か.つ 1)მორევა, ჯობნა, დაძლევა
2)კეთილი, კეთილად
3)ოსტატურად
62 メン まぬか.れる
まぬが.れる
1)ბოდიში, ბოდიშის მოხდა
2)დათხოვნა, გათავისუფლება, გაშვება
63 ケン か.ねる
-か.ねる
1)თანადროულად, ერთდროულად, პარალელურად
2)და, დამატებით
64 ボウ おか.す 1)რისკი
2)პირისპირ დგომა, გაბედულად შეხვედრა
3)გამოწვევა, გაბედვა
4)ზარალი, ზიანი
65 ジョウ არ აქვს 1)ზედმეტი, გადაჭარბებული, მეტისმეტი
2)უსარგებლობა, უვარგისობა
66 カン かんむり 1)გვირგვინი
2)საუკეთესო, შეუდარებელი
67 ジュン არ აქვს 1)კვაზი…
2)სემი…, ნახევარ…
3)ასოცირება, შეერთება
68 トウ こお.る
こご.える
こご.る
い.てる
し.みる
გაყინვა
69 ギョウ こ.る
こ.らす
こご.らす
こご.らせる
こご.る
1)გაყინვა
2)გაშეშება
3)…ში შთანთქმა
70 ボン
ハン
およ.そ
おうよ.そ
すべ.て
საშუალო; უფერული
71 キョウ არ აქვს 1)არამზადა, ავკაცი, ბოროტმოქმედი
2)ბოროტება
3)უბედობა, უბედურება
72 トツ でこ 1)ამოზნექილი
2)ამობურცული
3)უსწორმასწორო
4)ხოჭოს რქები
73 オウ くぼ.む
へこ.む
ぼこ
1)ჩაზნექილი
2)ღრმული, ფოსო, ჩაღრმავება
3)ჩაძირული
74 ジン
ニン

やいば
き.る
პირი (ხმლის, დანის და.ა.შ.); ხმალი
75 ガイ
カイ
か.る 1)მკა, მომკა, მოსავლის აღება
2)ჭრა, გადაჭრა, გასხვლა, შემოკაფვა
3)გაკრეჭა, შეკრეჭა, წესრიგში მოყვანა
76 ケイ არ აქვს დასჯა, სასჯელი
77 トウ いた.る 1)ჩამოსვლა, გამოჩენა
2)განგრძობა, გაგრძელება
3)მიწვდენა, მიღწევა, მიღება, მოპოვება
4)შედეგად მიღება
78 さ.す
さ.さる
さ.し
さし
とげ
1)ეკალი, წვეტი, ნესტარი
2)განგმირვა, ჩხვლეტა, ჩაცემა, ჩარჭობა, გაყრა
3)ტელეფონის ავტომატის შესარჭობი კარტა
79 サク けず.る
はつ.る
そ.ぐ
1)რანდვა, გაშალაშინება
2)გათლა, გაფრცქვნა
3)წამახვა, გალესვა
80 ボウ არ აქვს გაყოფა, დაყოფა; განაწილება, დანაწილება
81 ゴウ かた
まさ
ひさ
つよし
つよ
たけし
たけ
たか

こう
よし
1)ძლიერი
2)ღონიერი
3)მტკიცე
4)ძალა
82 ケン つるぎ ხმალი
83 ザイ
スイ
セイ
かる
けず.る
1)დოზა
2)წამალი
84 ジョウ あまつさえ
あま.り
あま.る
1)სიჭარბე, ნამატი, ნამეტი, ნარჩენი
2)გარდა, გარ­და ამი­სა
85 レツ おと.る დაქვემდებარებული მდგომარეობა
86 レイ はげ.む
はげ.ます
1)გამხნევება
2)წახალისება
3)ბეჯითობა
87 ガイ არ აქვს 1)ცენზურა
2)დანაშაულის გამოძიება
88 チョク いまし.める
みことのり
იმპერიული ბრძანება
89 カン არ აქვს 1)ინტუიცია, გუმანი
2)აღქმა, შეცნობა, გაგება
90 つの.る 1)შეკრება, შეგროვება
2)კამპანია
3)გაწვევა, რეკრუტი, სამხედრო სამსახურში შესვლა
4)გაძლიერება, გამძვინვარება
91 カン
ケン
すす.める 1)დარწმუნება, დაჯერება; რეკომენდირება, რჩევა
2)გამხნევება, წახალისება, წაქეზება; შეთავაზება
92 クン いさお 1)ღირსეული საქციელი
2)ღირსება, დამსახურება
93 シャク არ აქვს 1)ციცხვი
2)„გო“-ს მეათედი
3)ჩაძირვა
94 არ აქვს もんめ

ひゃくめ
მონმე (წონის ერთეული, დაახ: 3.75 გრ.)
95 ショウ たくみ 1)ხელოსანი, ხურო, დურგალი
2)ფაბრიკა-ქარხნის მუშა, მუშა
96 ヒツ ひき 1)თანაბარი
2)თავი
3)პატარა ცხოველების მთვლელი
4)ნაჭრის რულონი
97 トク かくま.う 1)დამალვა
2)სამალი, საფარი, თავშესაფარი
98 ショウ のぼる
ます
1)საზომი ყუთი
2)1.8 ლიტრი
99 いや.しい
いや.しむ
いや.しめる
1)მდაბალი
2)ვულგარული
100 タク არ აქვს 1)ბრწყინვალე, სახელგანთქმული
2)მაგიდა, მერხი
101 セン し.める
うらな.う
1)მკითხაობა, წინასწარმეტყველება
2)ოკუპირება, დაპყრობა
3)ქონა, მიღება, აღება
102 ソク つ.く
つ.ける
すなわ.ち
1)მყისიერება, მომენტი
2)სახელდობრ, როგორც არის
3)შეთანხმება, დათანხმება
4)შეგუება, ადაპტირება
103 キャク かえ.って
しりぞ.く
しりぞ.ける
1)მაგიერი, მაგივრად, ნაცვლად
2)ფრიად
3)სხვანაირად, სხვაგვარად
104 シャ おろ.す
おろし
おろ.し
საბითუმო ვაჭრობა
105 ヤク არ აქვს 1)უიღბლობა, უბედობა
2)ცუდი ბედი
3)უბედურება
106 リン არ აქვს 1)რინ-ი (მეასედი)
2)10 სენი
3)10 ბუ
107 ユウ また
また-
また.の-
1)კვლავ
2)ან, ანდა
3)უფრო მეტიც
4)ამასთან ერთად
108 キュウ およ.ぶ
およ.び
および
およ.ぼす
1)მიღწევა
2)ძალების დაძაბვა
3)სავარჯიშო
4)მიზეზი
109 ソウ ふた
たぐい
ならぶ
ふたつ
წყვილი; კომპლექტი; შედარება
110 シュク არ აქვს 1)ბიძა, ძია
2)ახალგაზრდობა
111 ジョ つい.ず
ついで
1)მინიჭება, მიკუთვნება
2)მბობა, მოყოლა, თხრობა, საუბარი
3)აღწერა
112 キョウ さけ.ぶ ყვირილი, დაყვირება
113 ショウ め.す 1)ცდუნება, შეცდენა
2)დაძახება, გამოძახება, დასაძახებლად გაგზავნა
3)ჩაცმა, ტარება
4)ყიდვა
5)ჭამა, სმა
6)გაცივება (დაავადება)
114 キチ
キツ
よし 1)კარგი ბედი, კარგი იღბალი
2)სიხარული
3)მილოცვა
115 არ აქვს 1)ოფიცერი
2)ოფიციალური პირი
116 は.く
つ.く
1)ფურთხება
2)პირღებინება
3)ბოყინი
4)აღიარება
5)(ტყუილების) თქმა
117 ギン არ აქვს 1)გალექსვა
2)მღერა
3)თხრობა
118 ガン ふく.む
ふく.める
1)შეცვა, შეიცავს
2)თავში ჩადება, მხედველობაში ქონა, გაგება
119 スイ ふ.く 1)ქროლვა, დაბერვა, სუნთქვა
2)გაბოლება, ბოლვა, მოწევა
120 テイ არ აქვს 1)ჩვენება, გამოფენა
2)მიძღვნა, შეთავაზება
3)გაგზავნა
121 く.れる
くれ
1)მიცემა, ბოძება
2)(ვინმეს) …თვის რამის გაკეთება
122 ショウ さ.く
-ざき
აყვავება, ყვავილობა
123 アイ あわ.れ
あわ.れむ
かな.しい
1)პათეტიკა
2)მწუხარება
3)დარდი
4)პათოსი
5)სიბრალული
6)თანაგრძობა
124 テツ არ აქვს ფილოსოფია
125 そそのか.す 1)ცდუნება, შეცდენა
2)წაქეზება, შეგულიანება
3)ხელშეწყობა
126 シン くちびる ტუჩები
127 トウ から 1)ტჵან-დინასტია (ჩინეთში)
2)ჩინეთი
128 ユイ
ただ 1)მხოლოდ, მარტოოდენ
2)მარტივად, უბრალოდ
129 ケイ ひら.く
さと.す
1)გახსნა, განხვნა
2)თქმა, გამოცხადება
130 カン わめ.く ყვირილი, ღრიალი, წივილი, კივილი, ყიჟინი
131 カツ არ აქვს 1)ხრინწიანი, ჩახლეჩილი
2)ლანძღვა, გინება, ტუქსვა
132 ソウ 1)მონატრება
2)გლოვა
133 キツ არ აქვს 1)შთანთქმა; ჭამა, დალევა; მოწევა
2)(დარტყმის) მიღება
134 არ აქვს 1)მემკვიდრე
2)მემკვიდრეობით მიღება
135 タン なげ.く
なげ.かわしい
ოხვრა, ამოხვნეშა; ჭმუნვა, ურვა, ჩივილი, კვნესა, ქვითინი, გოდება, ზლუქუნი; დადარდიანება
136 ショク しょく.する
たの.む
1)მინდობა, მოთხოვნა
2)შეტყობინების გაგზავნა
137 フン ふ.く 1)ამოხეთქვა, ამოჩქეფვა, ამოტყორცნა
2)გამოშვება, გამოცემა
138 カク おど.かす 1)დამუქრება
2)ღირსება
3)დიდებულება
139 シュウ とら.われる 1)დატყვევებული
2)კრიმინალი
3)დაპატიმრება, დაჭერა
140 ケン かこ.い 1)სფერო
2)წრე
3)რადიუსი
141 ボウ
ボッ
არ აქვს 1)ბიჭი
2)ბერი; ბერების საცხოვრებელი
142 コウ არ აქვს 1)ორმო
2)ნახვრეტი, ხვრელი, მაღარო
143 ヘイ つぼ ორი ტატამის ზომა სივრცე
144 エン かき 1)ღობე, მესერი
2)კედელი
145 マイ う.める
う.まる
う.もれる
うず.める
うず.まる
い.ける
1)ჩაფვლა, დამარხვა
2)ავსება, ამოვსება
3)ჩაყენება, ჩამაგრება
146 シツ
シュウ
と.る 1)შეუპოვარი, უდრეკი, მტკიცე
2)ჩაბღაუჭება, ჩაჭიდება, დაუფლება, დაპყრობა
3)გულთან მიტანა, გულზე მოხვედრა
147 バイ つちか.う კულტივირება, გამოზრდა
148 クツ ほり თხრილი, არხი
149 ケン かた.い
-がた.い
1)მაგარი, მყარი, მკაცრი
2)მჭიდრო, მკვრივი
3)საიმედო, მტკიცე, გამძლე
4)სოლიდური
150 お.ちる
くず.す
1)დეგენერაცია, გადაგვარება
2)დაშვება, ჩაშვება, ჩავარდნა
151 テイ つつみ 1)ყრილი, დამბა, ჯებირი
2)მდინარის ნაპირი, სანაპირო
152 カン
タン
た.える
たま.る
こ.らえる
こた.える
1)ატანა, გაძლება
2)ხელშეწყობა
3)წინააღმდეგობის გაწევა
153 ヘイ
ベイ
არ აქვს 1)ღობე
2)კედელი (კოკუჯი)
154 ルイ
ライ
スイ
とりで
1)ბაზა
2)ფორტი, სანგრები, კედლები
3)ბაზა (ბეისბოლში)
155 カイ
かたまり
つちくれ
1)გუნდა, გოროხი
2)ბელტი, ნაჭერი
3)შენადედი, თრომბი
4)მასა
156 でく 1)მოდელი, ნიმუში
2)ყალიბი, ჩამოსხმა, სხმული
157 トウ არ აქვს პაგოდა; კოშკი
158 ぬ.る
ぬ.り
まみ.れる
1)შეღებვა, წასმა, წაცხება
2)მობათქაშება, შელესვა
3)გალაქვა, გაპრიალება
4)ფენის დადება, ფენით დაფარვა
159 チョウ つか
-づか
1)ყრილი, ნაყარი, ყორღანი
2)პატარა ბორცვი, გორაკი
160 ジュク არ აქვს რეპეტიტორული სკოლა, კერძო სკოლა
161 ツイ არ აქვს წაქცევა, დაცემა
162 フン არ აქვს 1)საფლავი, სამარე
2)სამარხი ბორცვი, ყორღანი
163 コン არ აქვს მიწის დამუშავება
164 ヘキ かべ 1)კედელი
2)ღობე
165 ダン
タン
არ აქვს 1)პოდიუმი, სცენა, ტრიბუნა
2)ტერასა
166 カイ
こわ.す
こわ.れる
やぶ.る
1)გატეხვა, დანგრევა
2)განადგურება
167 ジョウ つち 1)მიწის ნაკვეთი
2)მიწა, ნიადაგი
168 ソウ さかん 1)ბრგე, ახოვანი, მაგარი, ძლიერი
2)მოწიფულობა, მამაცობა, ვაჟკაცობა
3)კეთილდღეობა
169 イチ
イツ
ひとつ ერთი
170 く.しき
あや.しい
くし
めずら.しい
1)უცნაური, უცნაურობა
2)ცნობისმოყვარეობა
171 ホウ
たてまつ.る
まつ.る
ほう.ずる
1)დაცვა
2)შეთავაზება
3)ჩუქება, მიძღვნა
172 ケイ ちぎ.る შეპირება, პირობა; დაფიცება, ფიცი, აღთქმა
173 ホン არ აქვს 1)ფუსფუსი, ალიაქოთი
2)გაქცევა
174 オウ
オク
おく.まる
くま
1)გული
2)შინაგანი
3)ინტერიერი
175 ショウ
ソウ
すす.める 1)შეგონება, დარწმუნება, მოწოდება
2)გამხნევება, წაქეზება, შეგულიანება
176 ダツ うば.う 1)გაძარცვა, წაგლეჯვა, წართმევა
2)ძალით წაღება
3)საკუთრების (უფლების) ჩამორთმევა
4)უზურპირება
177 やつ
やっこ
1)ჭაბუკი, ჯეელი, ყმაწვილი, ახალგაზრდა
2)მონა, მსახური
178 ジョ
ニョ
ごと.し 1)მსგავსება, მსგავსი
2)როგორიცაა, ისეთივე როგორიც
3)თითქოს
4)ექვივალური, თანაბარი
5)უკეთესი, საუკეთესო
179 きさき დედოფალი, პრინცესა
180 モウ
ボウ
みだ.りに 1)მოტყუება
2)სიცრუე
3)უსარგებლოდ
4)უავტორიტეტო
5)განუსჯელი
6)უგუნური
181 ニン
ジン
はら.む
みごも.る
ფეხმძიმობა, ორსულობა
182 ミョウ
ビョウ
たえ 1)დახვეწილი, მშვენიერი, მომაჯადოებელი
2)საუკეთესო, ჩინებული
3)უცნაური
4)მისტერია, საოცრება
183 არ აქვს 1)მშვიდი, წყნარი
2)სიმშვიდე, სიწყნარე
3)უზნეობა
184 ボウ さまた.げる წინ აღდგომა; ხელის შეშლა; დაბრკოლების შექმნა
185 セイ
ショウ
არ აქვს გვარი
186 ひめ
ひめ-
პრინცესა
187 イン არ აქვს 1)ცოლქმრობა, მეუღლეობა
2)შეუღლება, დაქორწინება
188 おど.す
おど.し
おど.かす
1)დამუქრება, დაშინება
2)ღირსება
3)დიდებულება
189 ジョウ むすめ
ქალიშვილი, გოგო
190 シン არ აქვს ფეხმძიმობა, ორსულობა
191 არ აქვს 1)დასვენება, ძალების აღდგენა
2)გართობა, სიამოვნება
192 ばば
ばあ
მოხუცი ქალი; ბაბო; დედამძუძე
193 コン არ აქვს ქორწინება, დაქორწინება
194 婿 セイ むこ სასიძო, სიძე
195 バイ არ აქვს მედიატორი, შუამავალი
196 よめ
とつ.ぐ
საცოლე, საპატარძლო, პატარძალი; გათხოვება
197 ケン
ゲン
きら.う
きら.い
いや
ზიზღი, სიძულვილი
198 チャク
テキ
არ აქვს 1)კანონიერი ცოლი
2)კანონიერი შვილი
199 ジョウ むすめ 1)ქალიშვილი
2)გოგო, გოგონა
200 コウ あな 1)ღრუ, ღრმული
2)ხვრელი, ჭრილი, ნახვრეტი
3)ძალიან, დიდად
4)განსაკუთრებით, მეტისმეტად
201 არ აქვს 1)ობოლი
2)მარტოხელა
202 よろ.しい
よろ.しく
1)საუკეთესო სურვილები
2)კარგი
203 サイ არ აქვს 1)სუპერინტენდანტი
2)მენეჯერი
3)მართვა
204 エン うたげ 1)ქეიფი, ლხინი
2)წვეულება, ტრაპეზობა, ნადიმი, ბანკეტი
205 ショウ よい 1)საღამო
2)ადრეული ღამე, დრო შუაღამემდე
206 ジャク
セキ
さび
さび.しい
さび.れる
さみ.しい
1)მარტოობა, მარტოხელა
2)ჩუმად, წყნარად, მშვიდად
3)მწიფე
4)ბერის სიკვდილი
207 カン くつろ.ぐ
ひろ.い
ゆる.やか
1)შემწყნარებელი, ტოლერანტული, ლიბერალური
2)ფართოდ მოაზროვნე
3)შემწყნარებლობა, სულგრძელობა, დიდსულოვნება
4)მოშვება, მოდუნება, თავის სახლში გრძნობა
208 シン ね.る
ね.かす
い.ぬ
みたまや
や.める
1)დაწოლა, ჩაწოლა
2)ჩაწოლა (საქონლის)
3)დაძინება, დასვენება
4)საწოლი
209 არ აქვს 1)ქვრივი (ქალი)
2)უმცირესობა, ცოტა
210 ネイ むし.ろ 1)უფრო, უმალ
2)უკეთ, უკეთესად
3)უპირატესად, უმჯობესად
211 シン つまび.らか
つぶさ.に
1)მოსმენა, განსჯა, განხილვა (საქმის)
2)მოსამართლე
3)სასამართლო პროცესი
212 リョウ არ აქვს 1)საერთო საცხოვრებელი
2)ვილა
3)ჩაის პავილიონი
213 寿 ジュ

シュウ
ことぶき
ことぶ.く
ことほ.ぐ
1)დღეგრძელობა
2)მილოცვა
214 フウ
ホウ
არ აქვს ბეჭედი (საბუთის, დასალუქი)
215
ジョウ
არ აქვს 1)სამხედრო ოფიცერი
2)ციხის თანამშრომელი
3)ასაკოვანი კაცი
4)რანგი
216 ジン たず.ねる
ひろ
1)შეკითხვა, გამოკითხვა
2)ძებნა, ძიება
3)საზღვაო საჟენი
(=1,82მ)
217 ショウ なお 1)პატივისცემა
2)გარდა ამისა, ამასთან ერთად, უფრო მეტიც
3)კიდევ, ჯერ კიდევ
218 あま მონაზონი
219 ジン
サン
つ.くす
-つ.くす
-づ.くし
-つ.く
-づ.く
-ず.く
つ.きる
つ.かす
さかづき
ことごと.く
つか つき
1)ამოწურვა, გამოლევა, გათავება
2)მთლიანად გახარჯვა
3)დახ­მა­რე­ბა, მომსახურება
220 1)კუდი, ბოლო
2)თევზების სათვლელი სუფიქსი
3)მთის ნაკლებდაქანებული ფერდობი
221 尿 ニョウ არ აქვს შარდი
222 クツ かが.む
かが.める
1)დათმობა, დანებება, დამორჩილება
2)მოხრა, მოდრეკვა
223 は.く 1)ფეხსაცმელი
2)ამოცმა, ჩაცმა (ფეხებზე)
224 トン არ აქვს 1)ბარაკები
2)პოლიციის ოფისი
3)ბანაკი
225
არ აქვს 1)განშტოება
2)გზების განტოტება
3)სცენა, არენა, თეატრი
226 コウ みさき 1)კონცხი
2)ნახევარკუნძული
227 ガク たけ 1)წვერი
2)მწვერვალი
3)მთა
228 არ აქვს とうげ 1)მთის მწვერვალი, პიკი
2)მთის გადასასვლელი
3)უმაღლესი წერტილი (კოკუჯი)
229 キョウ
コウ
はざま ხევი, ხეობა
230 ホウ みね
მწვერვალი, პიკი
231 スウ あが.める 1)გაღმერთება
2)თაყვანისცემა
3)პატივისცემა
232 さき
さい
みさき
1)კონცხი
2)ნახევარკუნძული
233 ホウ くず.れる
-くず.れ
くず.す
1)დანგრევა
2)ფხვნა, ფშვნა
3)მოკვდომა
234 コウ たく.み
たく.む
うま.い
1)მარჯვე, მოხერხებული
2)დახელოვნებული
3)გამომგონებლობა, გამჭრიახობა
235 キョ არ აქვს დიდი, ვეებერთელა, გიგანტური, უზარმაზარი
236 ハン აფრა, იალქანი
237 テイ みかど 1)ხელისუფალი, იმპერატორი, მიკადო
2)ღმერთი
238 スイ არ აქვს 1)სარდალი
2)ჯარის მეთაურობა
3)გუბერნატორი
4)მმართველი
239 ボウ
モウ
ずきん
おお.う
ქუდი, თავსახური, თავსაბური
240 フク はば 1)დაკიდებული გრაგნილი (ნაწერი, პანო და.ა.შ.)
2)სიგანე
241 ヘイ ぬさ 1)ნაღდი ფული
2)ცუდი ჩვევა, ცუდი ცვეულება
3)საჩუქარი
4)შინტოისტური რელიგიური ძღვენი
5)თოკი
6)დაჭრილი ქაღალდი
242 ゲン まぼろし 1)ფანტაზმი, ფანტასმაგორია
2)ჩვენება, ზმანება, მოლანდება, ილუზია
3)მოჩვენება, აჩრდილი, ლანდი
243 ユウ არ აქვს 1)განმარტოება
2)განცალკევება
3)იზოლირება
4)გამოყოფა
5)სივრცის შემოზღუდვა
244 いく-
いく.つ
いく.ら
რამდენი?
245 ショウ とこ
ゆか
1)საწოლი
2)იატაკი
3)ტატამი
246 ショ こいねがう
ちかい
もろもろ
1)მდაბიო
2)ყველა
3)ნაბუშარი
247 ヨウ არ აქვს 1)ბანალობა, ბანალური, ჩვეულებრივი
2)დასაქმება, სამსახური
248 ハイ すた.れる
すた.る
1)გაუქმება, მოსპობა
2)მოძველება, ხმარებიდან გამოსვლა
3)შეწყვეტა
4)მიტოვება
249 ロウ არ აქვს 1)დერეფანი, კორიდორი, ვესტიბული
2)დარბაზი
250 レン არ აქვს 1)ვაჭრობა, სავაჭრო გარიგება
2)მიზეზი, საფუძველი, არსი
3)დაბრალება, ეჭვი
4)დასვენებული
5)სიწმინდე, პატიოსნება
6)იაფი, წყნარი, მშვიდი
251 テイ არ აქვს 1)სასამართლოები, სამეფო კარები
2)საიმპერატორო კარი
3)სამთავრობო ოფისი
252 ヘイ არ აქვს 1)შეურაცხყოფა
2)სიბოროტე, ბოროტება
3)ნაკლი
4)მტვრე­ვა, მსხვრე­ვა, ტე­ხა
253
ふた.つ
そえ
ორი; მეორე
254 チョウ とむら.う
とぶら.う
მისამძიმრება, სამძიმარი, გლოვა, დაკრძალვა
255 ゲン つる 1)ლარი, სიმი (შვილდის, საკრავის)
2)ჰიპოტენუზა
256 არ აქვს 1)რკალი, თაღი
2)შვილდი
257 ダン
タン
ひ.く
-ひ.き
はず.む
たま
はじ.く
はじ.ける
ただ.す
はじ.きゆみ
1)ტყვია
2)დაჭიმული სიმის ხმა
3)წკიპურტი, წკლიპურტის კვრა
258 サイ いろど.る 1)შეღებვა, ხატვა
2)ფერუმარილის წასმა, სახის მოხატვა
259 チョウ ほ.る
-ぼ.り
1)ამოჭრა, ამოკვეთა
2)გამოქანდაკება
260 ショウ არ აქვს 1)ნათელი, ცხადი
2)პატენტი, დიპლომი
261 エイ かげ ჩრდილი; სილუეტი, ლანდი; ფანტომი, მოლანდება
262 かれ
かの
か.の
ის, იგი; ისინი
263 セイ არ აქვს 1)დაპყრობა, დამორჩილება, დამონება
2)ამბოხებულებზე შეტევა
3)გადასახადების შეგროვება
264 ジョ おもむ.ろに 1)თანდათანობით
2)ნელა, ნელ-ნელა, მშვიდად
265 ギョ
おん-
お-
み-
1)პატივსაცემი, პატივცემული
2)მანიპულირება
3)მართვა
266 ジュン არ აქვს თანმიმდევრული, ციკლური
267 かす.か 1)დელიკატური, ფაქიზი, დახვეწილი
2)სიმცირე, წვრილმანობა, უმნიშვნელობა
268 チョウ
しるし 1)მითითებები, ნიშნები, ავბედითი ნიშანი, სიმპტომები
2)შეგროვება, ძებნა
3)მიმართვა, შეკითხვის დასმა
269 テツ არ აქვს 1)შეღწევა, შესვლა, გავლა
2)განგმირვა
3)სუფთა
4)დიდხანს ჯდომა (მთელი ღამე)
270 い.む
い.み
い.まわしい
1)გლოვა
2)შეზიზღება, საზიზღარი
3)წლისთავი (გარდაცვალების)
271 ニン しの.ぶ
しの.ばせる
1)ატანა, გაძლება, უდრტვინველად ატანა
2)დამალვა, დაფარვა, შენიღბვა
3)ჯაშუშობა, მიპარვა
272 ボウ
モウ
いそが.しい
せわ.しい
おそ.れる
うれえるさま
1)დაკავებული
2)მოუსვენარი, ფუსფუსა
3)აჩქარებული, ჩქარი
273
いか.る
おこ.る
1)გაბრაზებული, ბრაზიანი
2)განაწყენება, შეურაცხყოფა
274
こわ.い
こわ.がる
お.じる
おそ.れる
1)საშიში, საშინელი, საზარელი, შემაშინებელი
2)შეშინება
275 タイ おこた.る
なま.ける
1)უგულვებელყოფა, არად ჩაგდება
2)სიზარმაცე
276 カイ
あや.しい
あや.しむ
1)საეჭვო
2)საიდუმლოება, მისტერია
3)გამოცხადება, მოჩვენება, ზმანება, აჩრდილი, ლანდი
277 レン こ.う
こい
こい.しい
1)რომანსი
2)შეყვარებული
3)მონატრება
4)ძვირფასი
278 キョウ おそ.れる
おそ.る
おそ.ろしい
こわ.い
こわ.がる
შიში, რიდი
279 コウ つね
つねに
1)მუდმივობა
2)მუდამ
280 は.じる
はじ
は.じらう
は.ずかしい
შერცხვენა, სირცხვილი
281 コン うら.む
うら.めしい
1)სინანული, წუხილი, დანანება
2)წყენის ატანა
3)აღშფოთება, გულისწყრომა 
4)სიბოროტე, ღვარძლი, სიძულვილი
282 キョウ うやうや.しい 1)პატივისცემა
2)მოკრძალებული
283 ケイ
めぐ.む
めぐ.み
1)წყალობა, კეთილგანწყობილება
2)დალოცვა, კურთხევა
3)მოწყალება, მადლი, სიკეთე
284 カイ く.いる
く.やむ
くや.しい
1)სინანული, დანანება, წუხილი, დარდი
2)მონანიება
285 さと.る 1)გასხივოსნება
2)შეცნობა, ჩაწვდომა
3)მიხვედრა, გაგება
286 ユウ არ აქვს 1)მუდმივობა, უცვლელობა
2)შორეული, დაშორებული
3)დიდი დრო
4)მოცლა, მოცალეობა
287 カン わずら.う 1)გულის ტკენა, ტანჯვა
2)ავადმყოფობა, ავად ყოფნა
288 エツ よろこ.ぶ
よろこ.ばす
1)ექსტაზი, აღგზნება
2)მხიარულება
3)აღტაცება
289 ノウ なや.む
なや.ます
なや.ましい
なやみ
1)წვალება, სიძნელეები
2)ტანჯვა, მწუხარება, ტკივილი
3)ავადმყოფობა
290 トウ いた.む 1)გოდება, ჩივილი
2)დადარდიანება, დამწუხრება, დაღონება
291 ワク まど.う 1)მოტყუება
2)დაბნეულობა
292 セキ お.しい
お.しむ
1)სიბრალური, შებრალება
2)მომჭირნეობა, ყაირათიანობა
3)მომჭირნე, ძუნწი
4)დანანება, სინანული
293 サン
ザン
みじ.め
いた.む
むご.い
უბედური, უბედურება; სიბოროტე; უხეში, მკაცრი,
სასტიკი, ულმობელი
294 არ აქვს სიზარმაცე, ზარმაცი
295 シュウ うれ.える
うれ.い
1)მწუხარება, ტანჯვა
2)დადარდიანება, დაღონება
3)გოდება, ჩივილი
4)მოუსვენრობა, აღელვებულად ყოფნა
296 たの.しい
たの.しむ
1)სიამოვნება
2)ბედნიერება
3)მხიარულება
297 おろ.か 1)სულელი
2)სისულელე, უაზრობა, აბსურდულობა
298 ガイ არ აქვს 1)სინანული
2)ნაღვლიანად ყოფნა, დადრდიანობა
3)ამოოხვრა, ამოხვნეშა, ჩივილი
299 いつく.しむ გულმოწყალება
300 コウ あわ.てる
あわ.ただしい
1)არაკონცენტრირებული
2)დაბნეული
3)დაბნევა, თავის დაკარგვა
301 シン つつし.む
つつし
つつし.み
1)თავმდაბლობა, თავდაჭერილობა
2)ფრთხილად ყოფნა
3)ფრთხილი, წინდახედული
4)დისკრეტული
302 した.う 1)მონატრება
2)ძალიან სიყვარული,
3)თაყვანისცემა, გაღმერთება
303 マン არ აქვს 1)დაცინვა, მასხრად აგდება
2)ზარმაცობა, სიზარმაცე
304 リョ おもんぱく.る
おもんぱか.る
1)გონიერება, კეთილგონიერება, წინდახედულობა
2)ფიქრი, მოფიქრება, მოსაზრება
3)ჩათვლა, მიჩნევა
4)შიში
305 なぐさ.める
なぐさ.む
1)ნუგეში, ნუგეშისცემა
2)გასართობები, გართობა, შექცევა
3)ცდუნება, შეცდენა
4)გამხნევება, წახალისება
5)გართობა
306 ケイ よろこ.び 1)მოლხენა, ზეიმი, მხიარულობა
2)მილოცვა
3)ბედნიერად ყოფნა
307 ユウ うれ.える
うれ.い
う.い
う.き
1)მელანქოლია
2)დადარდიანება
3)დარდი
4)აღელვება
5)ჩივილი
6)გოდება
308 ゾウ にく.む
にく.い
にく.らしい
にく.しみ
ზიზღი, სიძულვილი
309 フン いきどお.る 1)ბრაზობა, გაბრაზება, ბრაზი, წყენა,
2)გულის მოსვლა, აღშფოთება
3)ბრაზმორეული, აღშფოთებული
310 ケイ いこ.い
いこ.う
შესვენება, დასვენება, მოსვენება
311 オク არ აქვს 1)მოგონება, მეხსიერება, [და]ხსომება
2)ფიქრი
312 カン うら.む 1)სინდისის ქენჯნა
2)მონანიება, სინანული
3)მწუხარება (ვწუხვარ)
313 コン ねんご.ろ 1)გულღია, გულკეთილი
2)ზრდილობიანი, თავაზიანი
3)სტუმართმოყვარე
4)გულითადი, გულთბილი
314 カイ
ふところ
なつ.かしい
なつ.かしむ
なつ.く
なつ.ける
なず.ける
いだ.く
おも.う
1)გულისჯიბე, უბე
2)გრძნობები, გული, მკერდი, გულ-მკერდი
3)ნაღველი, მონატრება, ვინმეს არყოფნის გამო დარდი
4)ვინმეს მიჩვევა, ვინმეს შეჩვევა-მიკვრა
315 チョウ こ.りる
こ.らす
こ.らしめる
დასჯადი, დასჯა, სასჯელი
316 ケン
か.ける
か.かる
1)დაკიდება, ჩამოკიდება
2)დამოკიდებულება (დამოკიდებულია)
3)10%
4)ინსტალირება
317 カイ いまし.める მცნება
318
たわむ.れる
ざ.れる
じゃ.れる
1)ცელქობა
2)თამაში
3)სპორტი
319 レイ もど.す
もど.る
1)დაბრუნება
2)განახლება
3)აღდგენა, განახლება
320 ボウ ふさ 1)ფოჩი, კონა, შეკვრა
2)კულული, დალალი
3)ფორთოხლის ნაკვეთი
4)სახლი, ოთახი
321 セン おうぎ მარაო, დასაკეცი მარაო
322 とびら 1)წინა კარი
2)თავფურცელი
323 フツ
ヒツ
ホツ
はら.う
-はら.い
-ばら.い
1)გადახდა, ანგარიშის გასწორება
2)გასუფთავება-დაცლა, გადაყრა
3)წაჭრა, გასხვლა
4)განდევნა, გაძევება
324 ショウ あつか.る
あつか.い
あつか.う
1)ხელით აღება, მოქცევა, მოპყრობა
2)სტუმრების მიღება, გართობა
3)დალეწვა, დანაყვა, დაცეხვა, დაგლეჯვა
325 たす.ける დახმარება, მიხმარება, შველა
326 ショウ არ აქვს 1)ექსტრაქტი
2)შერჩევა, სელექცია, ნაკრები
3)მოკლე შინაარსი, კონსპექტი, რეზიუმე
4)ასლი
327
არ აქვს 1)ჩაჭიდება, ჩავლება, ჩაბღუჯვა
2)ბღუჯა, შეკვრა, კონა
3)შეკრულების სათვლელი სუფიქსი
328 ヨク おさ.える 1)ჩახშობა
2)კარგი, ეხლა, პირველ რიგში
3)დაჭერა (დააჭირა), დაწოლა (დააწვა)
4)ბეჭედი (დასარტყმელი)
5)…ის გულისთვის გაკეთება
329 コウ არ აქვს 1)წინააღმდეგობის გაწევა
2)შეწინააღმდეგება
3)გამოწვევა, დაპირისპირება
330 バツ
ハツ
ハイ
ぬ.く
-ぬ.く
ぬ.き
ぬ.ける
ぬ.かす
ぬ.かる
1)გასხლტომა
2)ექსტრაქტი
3)ამოქაჩვა, ამოძრობა
4)მოცილება, მოშორება
5)აფრცქვნა, მოპარვა
6)ციტირება
7)გამოტოვება
331 タク えら.ぶ 1)ამორჩევა, შერჩევა
2)არჩევა
332 არ აქვს გახსნა, გამოფენა
333 ホウ だ.く
いだ.く
かか.える
1)ჩახვევა, ჩახუტება, გადახვევა
2)ხელების მოხვევა, ხელებში ჭერა
334 テイ არ აქვს წინააღმდეგობა; წინაღობა
335 マツ არ აქვს წაშლა, ამოშლა
336 オウ お.す
お.し-
お.っ-
お.さえる
おさ.える
1)ჭერა, დაჭერა (დაიჭირა, დააჭირა), დაწოლა (დააწვა)
2)გაჩერება, შეჩერება
3)შემოწმება
4)დამორჩილება, შეპყრობა, დაწევა (ქვემოთ)
5)მიმაგრება
6)ბეჭედი (დასარტყმელი)
7)…ის გულისთვის გაკეთება
337 チュウ ひき- 1)გამოქაჩვა, გამოწევა
2)ექსტრაქტი
3)ჯობნა
338 ハク
ヒョウ
არ აქვს 1)ტაში, ტაშისკვრა
2)ტაქტი, რიტმი, რიტმის დაკვრა
339 カイ არ აქვს გატაცება, მოტაცება
340 キョ
こば.む უარი, უარყოფა, უარისთქმა
341 タク ひら.く 1)გახსნა, გაღება
2)მოხვნა, ყამირის გატეხვა
342 コウ かか.わる 1)დაჭერა, დაპატიმრება
2)კავშირის ქონა, შემხებლობის ქონა
3)მიმხრობა, მიყოლა, მიდევნა
4)მიუხედავად
343 セツ つたな.い 1)დაუხელოვნებელი, უცოდინარი, გამოუცდელი
2)მოუქნელი, მოუხეშავი
344 キョ
よ.る 1)დასაყრდენი, საყრდენი, ბაზისი
2)მიდევნება, მიყოლა, გაყოლა
3)…ზე დაფუძნებული
4)…დან გამომდინარე
345 カツ くく.る 1)შებმა, შეკვრა, დაბმა
2)შებოჭვა, შეკვრა, მოჭერა (მაგ.) თოკების
346 ゴウ არ აქვს წამება
347 チョウ いど.む 1)გამოწვევა
2)ბრძოლა
3)სექსის ქონა
348 キョウ
ショウ
はさ.む
はさ.まる
わきばさ.む
さしはさ.む
1)ჩქმეტა
2)შორის
349 シン ふ.る
ぶ.る
ふ.り
-ぶ.り
ふ.るう
1)ქნევა, მოქნევა, დაქნევა
2)რხევა, შერხევა, რყევა, ნჯღრევა
350 ソウ さ.す
はさ.む
1)ჩადება, მოთავსება, ჩასმა
2)მყნობა
3)ხმლის შემორტყმა
351 と.らえる
と.らわれる
と.る
とら.える
とら.われる
つか.まえる
つか.まる
1)ჭერა
2)დაჭერა
352 ソウ
シュ
シュウ
さが.す 1)ძებნა
2)ადგილმდებარეობის განსაზღვრა
353 キョ す.える
す.わる
1)დადგმა, დაყენება
2)საფუძვლის ჩაყრა
3)დაყენება, დამონტაჟება, დაინსტალირება, აღჭურვა
4)ჩაყუნცვა, ჩაცუცქვა, ჩაჯდომა, დაჯდომა
354 ソウ
シュ
は.く 1)გვა, დაგვა
2)ჯაგრისით გაწმენდა
355 ショウ てのひら
たなごころ
1)მანიპულირება, მართვა
2)ადმინისტრირება, ხელმძღვანელობა
3)ხელისგული
356 ハイ არ აქვს 1)უარყოფა, უკუგდება, უარის თქმა
2)ამორიცხვა, გარიცხვა, გამორიცხვა
357 クツ ほ.る თხრა, ამოთხრა
358 カイ
ケイ
か.ける
-か.ける
か.け
-か.け
-が.け
か.かる
-か.かる
-が.かる
か.かり
-が.かり
かかり
-がかり
1)დაკიდება
2)დამოკიდებულობა
3)გადასახადი
4)დასხმა
359 コウ ひか.える
ひか.え
1)უკან დახევა, უკან განდგომა
2)თავის შეკავება
3)ზომიერების დაცვა
360 お.く 1)ანულირება, გაუქმება
2)უარის თქმა, ხელის ჩაქნევა, დანებება
3)შეჩერება, შეწყვეტა, არგაგრძელება
4)გადადება, გვერდზე გადადება
5)გამორიცხვა
361 ケイ かか.げる 1)აღმართვა, აწევა
2)გამოკვრა, გამოფენა, გამოკიდება
3)გამოქვეყნება, აღწერა
362 ビョウ えが.く
か.く
1)მონახაზის გაკეთება
2)შეთხზვა, შედგენა
3)დაწერა, დახაზვა, დახატვა
363 ヨウ あ.げる
-あ.げ
あ.がる
1)აწევა
2)ბევრ ცხიმში შეწვა (მოხარშვა)
364 カン か.える
-か.える
か.わる
1)გაცვლა, გადაცვლა, შეცვლა, გამოცვლა
2)პერიოდი
365 アク にぎ.る 1)ჭერა, დაჭერა, ფლობა, პყრობა
2)სუშის გამოყვანა
3)მოქრთამვა
366 エン არ აქვს 1)წაქეზება
2)დახმარება, მიხმარება
3)შველა, ხსნა, გადარჩენა
367 ヨウ ゆ.れる
ゆ.る
ゆ.らぐ
ゆ.るぐ
ゆ.する
ゆ.さぶる
ゆ.すぶる
うご.く
1)მოქნევა, ქნევა, რხევა
2)რყევა, რწევა, ქანაობა
3)კანკალი, ცახცახი, ძაგძაგი, ვიბრირება
368 ハン არ აქვს 1)კონვეიერი, გადამტანი
2)წაღება, ტარება
3)გადატანა, ტრანსპორტირება
369 トウ არ აქვს 1)ჩაჯდომა (ტრანსპორტში)
2)ჩატვირთვა, დატვირთვა (ტრანსპორტის)
3)მგზავრობა (არაქვეითად)
370 ケイ たずさ.える
たずさ.わる
1)გადასატანი, ხელითსატარებელი
2)ხელით ტარება, ხელით გადატანა
3)თანწაღება, თანტარება
371 サク しぼ.る კუმშვა , მოჭერა, წურვა
372 セツ
ショウ
おさ.める
かね.る
と.る
შემცვლელი, სუროგატი
373 テキ つ.む 1)მწიკვი
2)ჩქმეტა, პწკენა
3)აღება, მოწყვეტა, მოკრეფა, მოგლეჯვა
4)შეკრეჭვა, გაკრეჭვა
5)შეჯამება, დაჯამება
374 ま.する
さ.する
す.る
1)გახეხვა, ხეხვა, გაპრიალება
2)ფქვა, დაფქვა
3)ფხეკა
375 ゲキ う.つ 1)რტყმა, ცემა
2)შეტევა
3)დამარცხება, დაპყრობა
376 テツ არ აქვს 1)უარყოფა
2)უკან დახევა
3)განიარაღება
4)ამორიცხვა, გარიცხვა, გამორიცხვა
377 サツ と.る
つま.む
-ど.り
სურათის გადაღება
378 ボク არ აქვს 1)რტყმა, მორტყმა, დარტყმა, გარტყმა
2)შემოკვრა, ცემა
3)თქმა, საუბარი
379 ヨウ არ აქვს 1)ჩახვევა, ჩახუტება
2)ფლობა, ქონა
3)დაცვა
380 サツ す.る
す.れる
-ず.れ
こす.る
こす.れる
1)ხეხვა, გახეხვა, გადაყვლეფა
2)კაწვრა, ფხაჭვნა, ფხეკა, ხახუნი
381 まが.い
もど.き
მიბაძვა, მიმსგავსება, იმიტირება
382 コウ せ.める აგრესია, შეტევა
383 ビン さとい 1)სიჭკვიანე, ნიჭიერება
2)სწრაფი, მარდი, მკვირცხლი
384 カン あ.えて
あ.えない
あ.えず
1)სიმამაცე, გულადობა, გამბედაობა
2)გაბედული, გამბედავი, მამაცი
3)ნაღვლიანი, დარდიანი, ტრაგიკული, საბრალო
4)სუსტი, მყიფე
385 し.く
-し.き
1)გაშლა, განფენა, გავრცელება
2)მოკირწყვლა, დაგება
3)დაჯდომა
4)საჯაროდ გამოცხადება, გამოქვეყნება, გავრცელება
386 セイ
サイ
そろ.う
ひと.しい
ひと.しく
あたる
はやい
1)მორგება
2)მსგავსი
3)ექვივალური
4)მსგავსი ვარიაციის
387 サイ とき つつし.む
ものいみ い.む
1)განწმენდა
2)ბუდისტური საჭმელი
3)სივრცე
4)თაყვანისცემა
5)არიდება
388
トウ
არ აქვს 1)დიდი ჩამჩა (თანავარსკვლავედი)
2)საკეს ჩამჩა, საკეს ორშიმო
3)10 შო (მოცულობის ერთეული)
4)რადიკალი №68
389 シャ なな.め
はす
1)დიაგონალი, დიაგონალური
2)ირიბი, დახრილი, დაქანებული, დამრეცი
390 キン არ აქვს 1)ქათ-ი (წონის ერთეული ძველ ჩინეთში, თანამედროვე ჩინეთში იწონის 500გრ.)
2)1.32 ფუნტი
3)ცული
4)პურების სათვლელი სუფიქსი („შოთი“, „ბუხანკა“) 
5)რადიკალი №69
391 セキ しりぞ.ける 1)უარყოფა
2)უკან დახევა
3)უკუგდება
4)მოგერიება
392
ほどこ.す 1)მოწყალება, შესაწირი
2)სახვევის დადება
3)ადმინისტრირება
393 セン არ აქვს 1)ბრუნვა, ტრიალი
2)გარშემოვლა
394 すで.に 1)წინასწარ, წინდაწინ, ადრევე
2)უკვე, ადრე
3)წინათ, უწინ, დიდი ხნის წინ
395 むね
うま.い
1)გემრიელი, გემო
2)მოწონების გამოხატვა
3)აზრი
4)აზრიანი, ჭკვიანი, ექსპერტი
396 ジュン
シュン
არ აქვს 1)დეკამერონი
2)ათდღიანი პერიოდი, დეკადა
3)სეზონი (რაიმე პროდუქტის)
397 コン არ აქვს 1)შთამომავლები
2)უფროსი ძმა
3)მწერი
398 ショウ のぼ.る აწევა, ასვლა, ამოსვლა
399
これ 1)ეს, ასეთი
2)სწორი, სამართლიანი
3)სამართლიანობა
400 あまね.く
あまねし
1)უნივერსალური
2)ფართოდ; საერთოდ, ძირითადში
3)პრუსია
401 ショウ არ აქვს 1)ბრწყინვა, კაშკაში
2)კრისტალი
402 ギョウ
キョウ
あかつき
さと.る
1)განთიადი, აისი, გარიჟრაჟი, ალიონი
2)იმ შემთხვევაში, თუ ვინიცობაა
403 ひま
いとま
1)თავისუფალი დრო, მოცალეობა, მოცლილობა
2)დასვენება, უსაქმურობა
3)არყოფნა, გაცდენა, შვებულება
404 レキ こよみ კალენდარი, ალმანახი
405 ザン しばら.く 1)დროებით, მომენტი
2)ცოტა ხნით, რამდენიმე ხნით
3)დიდხანს, დიდი ხნის განმავლობაში
406 ドン くも.る 1)მოღრუბლულობა
2)მოღრუბლული ამინდი
407 コウ さら
さら.に
ふ.ける
ふ.かす
1)დაგვიანება
2)გვიანობამდე შერჩენა
3)ღამის დარაჯობა
4)რა თქმა უნდა
408 ソウ
ゾウ
つかさ
ともがら
へや
1)კადეტი
2)მეგობარი
409 タイ か.える
か.え-
か.わる
1)გაცვლა, გადაცვლა
2)შეცვლა, გამოცვლა
3)სათადარიგო, გამოსაცვლელი
410 チン არ აქვს იმპერატორის მიერ წარმოთქმული "მე"
411 シュ あけ 1)ხასხასა წითელი; მეწამული
2)სისხლიანი
412 ボク ほう
ほお
1)სადა, მარტივი, უბრალო
2)გულუბრყვილო, მიმიტი
413 キュウ く.ちる ხრწნა, ლპობა
414 サン すぎ 1)კედარი
2)კრიპტომერია
415 ハイ さかずき 1)სავსე ჭიქების სათვლელი სუფიქსი
2)ღვინის ჭიქა
3)სადღეგრძელო
416 セキ არ აქვს 1)დაპობა, დაყოფა, დაჩეხვა, დაგლეჯვა
2)ანალიზის გაკეთება, ანალიზი
417 არ აქვს
わく 1)ჩარჩო, კარკასი
2)თითისტარი, კოჭა (კოკუჯი)
418 スウ
シュ
とぼそ
からくり
1)ანჯამა, ღერძი
2)კარი, კარები
419 か.れる
か.らす
1)ჭკნობა, ხმობა, გამოშრობა, დაფუტუროვება
2)მოკვდომა
3)სეზონურობა
420 か.ける
か.かる
1)აღმართვა, კონსტრუირება
2)ჩარჩო, თარო
421 ヘイ がら

つか
1)დიზაინი, ფაქტურა
2)ნიმუში, მოდელი, თარგი
3)სახელური, ტარი
422 ボウ それがし
なにがし
1)ასეთი და ასეთი…, მავანი
2)ვინმე…, ვიღაც…, ერთი…, ასეთი პიროვნება
423 ジュウ
ニュウ
やわ.らか
やわ.らかい
やわ
やわ.ら
1)ნაზი, სინაზე
2)სისუსტე, სირბილე
424 リュウ やなぎ ტირიფი
425 セン არ აქვს 1)საცობი, კორპი
2)ჭანჭიკი
426 カク არ აქვს 1)ნუკლეუსი, ბირთვი
2)შუაგული
427 サイ არ აქვს 1)რგვა, დარგვა
2)პლანტაცია
428 トウ もも ატმის ხე
429 ソウ くわ თუთის ხე
430 サン
セン
かけはし 1)ხარაჩო, ჩარჩოები
2)თამასა, ლარტყა
3)ნავმისადგომი
4)ურდული
431 す.てる 1)მიტოვება, მიგდება
2)უარის თქმა
3)უარყოფა
4)გაწირვა, შეწირვა
432 1)ჭადრაკის ფიგურა
2)იაპონური ჭადრაკი, შჲოოგი
433 ホウ たな
-だな
1)შელფი
2)თარო, საკიდი
3)შვერილი
4)გისოსი, ცხაური
434 トウ むね
むな-
თავხე, სახურავის გრძივი კოჭი
435 カン არ აქვს კუბო
436 ロウ たかどの 1)საგუშაგო კოშკი
2)მაღალი შენობა
437 ガイ おうむ.ね 1)მონახაზი
2)პირობა
3)მიახლოებითობა, მიახლოებით
4)ძირითადში
438 ソウ ふね 1)ავზი, ბაკი, ცისტერნა
2)როფი, გეჯა, ვარცლი
439 ラン てすり 1)სვეტი (ტექსტის)
2)მოაჯირი, სახელური
3)ბლანკი, სივრცე
440 オウ うた.う
は.く
ევროპა
441 あざむ.く 1)მოტყუება, გაცურება
2)გადაგდება, თაღლითობა
3)შეცდომაში შეყვანა
442 カン არ აქვს 1)კეთილმოსურნეობა, კეთილგანწყობა
2)პარაგრაფი, მუხლი, პუნქტი
3)მეგობრობა
4)შეთანხმება
443 カン よろこ.ぶ სიამოვნება, აღტაცება; სიხარული
444 サイ
セイ
とし
とせ
よわい
1)…წლის, ასაკი
2)შეთხვევა, ხელსაყრელი შემთხვევა
445 ジュン არ აქვს მოწამეობა, მარტვილობა, თავდადება
446 シュ こと განსაკუთრებით
447 ショク ふ.える
ふ.やす
1)გაზრდა, გადიდება
2)მომრავლება, გამრავლება
448 オウ なぐ.る 1)თავდასხმა, შეტევა
2)დარტყმა, ცემა
449 カク
コク
バイ
から
がら
ჩენჩო, ნაჭუჭი, ნიჟარა, გარსი
450 殿 デン
テン
との
-どの
1)„დონო“; ბატონი
2)ჰოლი; სასახლე; ტაძარი
451 ジュウ しる
-しる
つゆ
1)წვენი, წვნიანი, სუფი, ბულიონი, ნახარში
2)ჩირქი
452 カン あせ ოფლი
453 けが.す
けが.れる
けが.らわしい
よご.す
よご.れる
きたな.い
1)ჭუჭყიანი
2)გაჭუჭყიანება, დაბინძურება
3)შერცხვენა, წაბილწვა
454 コウ ყურე, უბე
455 チン
ジン
しず.む
しず.める
1)ჩაძირვა, ჩაშვება
2)დავარდნა, კლება, დაწევა
3)დეპრესიაში ჩავარდნა
4)ალოე (ხე)
456 チュウ おき
おきつ
ちゅう.する
わく
1)ღია ზღვა
2)ზღვისპირი, ზღვის ნაპირი
3)ცად აღსვლა, ცად ამაღლება
457 ボツ
モツ
おぼ.れる
しず.む
ない
1)ჩაძირვა,
ჩავარდნა
2)დამალვა, გაუჩინარება
3)მოკვდომა
458 タク さわ
うるお.い
うるお.す
つや
ჭაობი; ჭანჭრობი
459 フツ わ.く
わ.かす
ადუღება, დუღილი; ადუღება (სიბრაზისგან)
460 ショウ ぬま 1)ჭაობი, ჭანჭრობი, საფლობი, ჭყანტი
2)ტბა, გუბურა
461 キョウ まし.て
いわ.んや
おもむき
სიტუაცია, მდგომარეობა
462 ハク と.まる
と.める
1)ღამისთევა, ღამის გათევა
2)ღუზაზე დგომა
3)სამდღიანი გაჩერება
463 ヒツ
არ აქვს 1)დენა, დინება, ჟონვა
2)ჩასველება, გაჟღენთვა
3)სეკრეცია
464 ホウ あわ 1)ბუშტუკები, ქაფი
2)საპნიანი წყალი
465 デイ
ナイ

どろ 1)ტალახი, ჭუჭყი
2)ჭაობი, ჭანჭრობი, საფლობი
3)მიკვრა, მიწებება, მიწებებულად ყოფნა
466 タイ არ აქვს 1)წყნარი, მშვიდი, სიმშვიდე
2)ტაილანდი
467 ドウ ほら 1)ღრმული, ფოსო, ღრუ
2)ეხი, ქვაბული, გამოქვაბული, მღვიმე
468 シン 1)ზეცა
2)ნავსადგური, პორტი
3)ბორანი
469 コウ არ აქვს 1)წყალდიდობა
2)ფართო, ვრცელი
470 ジョウ
セイ
きよ.める
きよ.い
1)გაწმენდა, განწმენდა, ეგზორცისი
2)მანჯუს დინასტია
471 ヒン はま ზღვის ნაპირი, სანაპირო, პლაჟი
472 うら 1)ყურე, უბე
2)ზღვისპირი, ზღვის ნაპირი
473 ロウ არ აქვს 1)მოხეტიალე
2)ტალღები, ზვირთები
474 う.く
う.かれる
う.かぶ

う.かべる
ცურვა, ტივტივი, ნაოსნობა
475 シン ひた.す
ひた.る
1)ჩაძირული, ჩაშვებული
2)ჩაძირვა
3)ჩაწება
4)დასველება, დანოტივება
476 ルイ
レイ
なみだ 1)ცრემლები
2)სიმპათია
477 ガイ はて 1)ჰორიზონტი
2)ნაპირი
478 リョウ すず.しい
すず.む
すず.やか
うす.い
ひや.す
まことに
1)გრილი
2)გამაგრილებელი, გამომაცოცხლებელი
479 シュク しと.やか მოხდენილი, გრაციოზული, ნაზი
480 タン あわ.い 1)სუსტი, თხელი
2)ღია (ფერი), ფერმკრთალი
3)მსწრაფლმავალი
481 テン そ.える
そ.う
も.える
も.う
1)შემოერთებული, დართვა, შემოერთება
2)მიერთება, დართვა, საკმაზით მორთვა
3)თანხლება, გაყოლა
4)წყობა (აწყობს), თანხვედრა, დაკმაყოფილება
5)იმიტირება, მიბაძვა
482 カツ かわ.く 1)წყურვილი
2)გაშრობა, გამოშრობა
483 ショウ わた.る 1)ფონი, გადასასვლელი ადგილი
2)ბორანი
3)ნავსადგური, პორტი
484 ジュウ
シュウ
しぶ
しぶ.い
しぶ.る
1)შემკვრელი საშუალება
2)მერყეობა, ყოყმანი, უხალისო
3)დიარეის ქონა
485 ケイ たに
たにがわ
1)მთის მდინარე, ხევი (როგორც ნაკადი)
2)ველი, ხეობა
486 わた.る
-わた.る
わた.す
1)ტრანზიტი
2)ფონი
3)ბორანი
4)გადალახვა, გადაკვეთა, გადასვლა, მიგრირება
5)იმპორტირება
6)დიამეტრი
487 うず მორევი
488 ワン いりえ ყურე, უბე
489 湿 シツ
シュウ
しめ.る
しめ.す
うるお.う
うるお.す
სინესტე, ნესტი; სინოტივე, ტენიანობა; სისველე
490 არ აქვს 1)ნოყიერი, ყუათიანი
2)ნაყოფიერად ყოფნა, ნოყიერად ყოფნა
3)მეტი და მეტი
491 タイ
テイ
とどこお.る 1)უმოქმედოდ ყოფნა
2)გადადება, გადავადება
3)დაყოვნებული, დაგვიანებული, დროგასული
4)ვადის გასვლა, დავალიანება, ვალები
492 コウ みぞ 1)ღარი, არხი, თხრილი
2)1032
493 ヨウ と.ける
と.かす
と.く
ლღობა, დნობა; გადნობა, განზავება
494 メツ ほろ.びる
ほろ.ぶ
ほろ.ぼす
1)დანგრევა, განადგურება
2)დამხობა
3)აღგვა, გაცამტვერება, გაქრობა
495 カツ
コツ
すべ.る
なめ.らか
1)სრიალა, მოლიპული, სლიპი
2)ასხლეტა, გასრიალება, გაცურება
496 ロウ
ソウ
たき 1)ჩანჩქერი
2)ჩქერი, სწრაფი დინება
3)კასკადი
497 テキ しずく
したた.る
წვეთი, წვეთვა
498 ヒョウ ただよ.う 1)დრეიფი, დინება
2)ტივტივი, ცურვა (სითხის ზედაპირზე)
499 シツ うるし 1)ლაკი, ლაქი
2)შვიდი
500 ロウ も.る
も.れる
も.らす
1)დენა, ჟონვა
2)დრო
501 バク არ აქვს 1)ბუნდოვანი
2)უდაბნო
3)ფართო
502 マン みがりに 1)კარიკატურა, კომიქსი
2)უნებლიეთ, ძალაუნებურად
503 つ.ける
つ.かる
-づ.け
-づけ
1)დამწნილება
2)შესრუტვა, გაჟღენთვა, დატენიანება
504 ゼン არ აქვს 1)მყარად
2)თანდათანობით გავრცელებით
3)საბოლოოდ
4)ძლივს
505 セン ひそ.む
もぐ.る
かく.れる
くぐ.る
ひそ.める
1)ჩაძირვა, ჩაყვინთვა
2)დამალვა
3)დაწევა (ხმის), ჩაჩუმება
506 セキ かた
-がた
ლაგუნა
507 ジュン うるお.う
うるお.す
うる.む
1)სველი, დასველებული, დასველება
2)შემოსავლის მიღება
3)წყალობა, კეთილგანწყობა
4)მოხიბვლა
5)ჩაშვება
508 チョウ す.む
す.ます
-す.ます
1)სიცხადე, მკაფიოობა, გარკვეულობა, გასაგებობა
2)სუფთა, სუფთად ყოფნა, გასუფთავება
3)გარკვევა-მოწესრიგება
4)დაძაბვა
5)სერიოზული გამომეტყველება
509 ダク
ジョク
にご.る
にご.す
1)მჟღერი, გაჟღერებული
2)ნიგორი (დიაკრეტული ნიშანი)
3)უსუფთაობა, სიბინძურე
510 ノウ こ.い კონცენტრირებული; სქელი, მუქი, განუზავებელი
511 ラン みだ.りに
みだ.りがましい
1)მეტისმეტი, ზომაგადასული, გადაჭარბებული
2)გაპიპინება, გადმოღვრა, წყალდიდობა
512 タク すす.ぐ
ゆす.ぐ
1)სამრეცხაო, სარეცხი
2)რეცხვა, გარეცხვა
3)დასხმა, გავლება
513 ライ 1)ჩქერი, დინება, ნაკადი, ღვარი, ნიაღვარი
2)თავთხელი, მეჩეჩი, მარჩხობი, ფონი
514 いろり 1)კერა, კერია
2)ბუხარი, ღუმელი
3)გამოსაწვავი ღუმელი, ბრძმედი
4)რეაქტორი
515 スイ た.く
-だ.き
1)მზარეულობა, საჭმლის მომზადება
2)მოხარშვა
516 エン ほのお ანთება, აალება; ალი, ცეცხლი
517 ため
な.る
な.す
す.る
たり
つく.る
なり
1)გაკეთება
2)შეცვლა
3)სარგებელი, კეთილდღეობა
4)მიღწევა, ცდა, მცდელობა, განხორციელება
518 レツ はげ.しい 1)მგზნებარე, მძვინვარე, შმაგი, ძლიერი
2)გააფთრებული, გახელებული, გაცოფებული
3)უკიდურესი
519 ショウ こ.げる
こ.がす
こ.がれる
あせ.る
1)ჩქარობა, მოუთმენლობა, სიფიცხე
2)გაფიცხება, გატრუსვა, გარუჯვა, დაწვა, სიდამწვრე
520 シャ に.る
-に
に.える
に.やす
1)მზარეულობა, საჭმლის მომზადება
2)დუღილი, ხარშვა
521 エン けむ.る
けむり
けむ.い
კვამლი, ბოლი
522 ハン
ボン
わずら.う
わずら.わす
1)შფოთვა, წუხილი, ღელვა, მოუსვენრობა
2)ტკივილი, ავადობა
3)შეწუხება, წყენა, უსიამოვნება
4)მოსაბეზრებელი, მოსაწყენი
523 モク
ボク
だま.る
もだ.す
1)სიჩუმე, სიწყნარე
2)დადუმება, გაჩუმება
3)როგორც არის ისე დატოვება
524 ソウ はしゃ.ぐ შრობა, გაშრობა, გამოშრობა
525 バク は.ぜる ბომბა; აფეთქება; გახეთქვა, სკდომა, გასკდომა
526 シャク არ აქვს 1)ხელმწიფის კარის რანგი
2)დიდგვაროვნობა, კეთილშობილება
3)ბარონი
527 セイ არ აქვს ცხოველის მსხვერპლშეწირვა; შესაწირი
528
いけにえ 1)მსხვერპლშეწირვა
2)მსხვერპლი
529 キョウ くる.う
くる.おしい
くるお.しい
1)მთვარეული
2)გიჟი, სიგიჟე
3)გონების არევა
530
ショ
ねら.う
ねら.い
1)დამიზნება
2)ღერო, ყუნწი
531 シュ か.る
か.り
-が.り
1)ნადირობა
2)მოგროვება
532 キョウ
コウ
せま.い
せば.める
せば.まる
ვიწრო, შეზღუდული; დავიწროება, შევიწროება
533 モウ არ აქვს 1)მძვინვარება, მრისხანება
2)განრისხება, გაშმაგება, გამძვინვარება
3)სიველურე, ველურობა
4)ძალა
534 リョウ
レフ
かり
か.る
1)ნადირობა, სროლა (ნადირისთვის)
2)ნადირი, ნანადირევი
535 ビョウ ねこ კატა
536 ケン
コン
たてまつ.る 1)შეთავაზება
2)ჩუქება, მიძღვნა
3)სასმელების სათვლელი სუფიქსი
537 ユウ
なお 1)ამასთან ერთად, გარდა ამისა
2)კიდევ, ჯერ კიდევ, მაინც
538 エン さる მაიმუნი
539 ゴク არ აქვს 1)ციხე, საპატიმრო
2)საპყრობილე, სატუსაღო
540 ジュウ けもの
けだもの
ცხოველი, მხეცი, ნადირი
541 カク え.る 1)ჩავლება, წავლება, დაჭერა
2)მიღება, პოვნა, გამომუშავება, მოპოვება
3)შეძლება
542 ゲン არ აქვს მისტერიული, ოკულტური
543 チン めずら.しい
たから
იშვიათი; უჩვეულო, უცნაური
544 シュ たま 1)მარგალიტი
2)ძვირფასი ქვა
545 キン こと 1)არფა, ციტრა
2)კოტო (იაპონური ციტრა)
546 カン 1)რგოლი, წრე
2)ბორბალი
547 არ აქვს იმპერატორის ბეჭედი
548 ビン かめ ყვავილის ქოთანი; ბოთლი; დოქი, კოკა, ქილა ავზი, ბაკი; ურნა
549 カン あま.い
あま.える
あま.やかす
うま.い
1)ტკბილი
2)პირფერობა, ქლესაობა
3)განებივრება
4)კმაყოფილად ყოფნა
550 ジン
はなは.だ
はなは.だしい
ძალიან, დიდად, ძალზე, მეტად
551 コウ
カン
きのえ 1)საჭურველი
2)აბჯარი
3)მაღალი ხმა
4)ხარისხი
5)პირველი კლასი(ს)
6)ყოფილი
7)ზურგი (ფეხის, ფეხსაცმლის)
8)ბაკანი
552 ハン あぜ 1)ბრინჯის მინდორებს შორის ამობურცულობა
2)ჯებირი, დამბა
553 チク არ აქვს შინაური საქონელი, პირუტყვი; შინაური ცხოველები და ფრინველები
554 ボウうね
1)კვალი
2)ნახნავი
3)მთის თხემი
4)ქედი
5)ნეკნი
6)30 ცუბო
555 ジョウ
チョウ
たた.む
たたみ
かさ.なる
1)ტატამი; ტატამების სათვლელი სუფიქსი
2)კეცვა, დაკეცვა
3)გახვევა, შეხვევა, შეფუთვა
4)დაკეტვა
556
ショ
うと.い
うと.む
まば.ら
1)მოშორება, დაშორება
2)უხეში
3)უგულვებელყოფა, არად ჩაგდება
4)არიდება, მორიდება,
თავის არიდება, თავიდან აცილება
5)მეჩხერი, თხელი
557 エキ
ヤク
არ აქვს ეპიდემია
558 つか.れる
-づか.れ
つか.らす
1)დაღლა
2)გაცვეთა
559 シツ არ აქვს სწრაფად
560 ショウ არ აქვს 1)სიმპტომები
2)ავადმყოფობა, სენი, სნეულება
561 トウ არ აქვს ჩუტყვავილა
562 არ აქვს დიარეა
563 し.れる
おろか
სულელი, სულელური
564 リョウ არ აქვს მკურნალობა, განკურნება
565 い.える
いや.す
1)შეხორცება, მკურნალობა, განკურნება
2)წყურვილის დაცხრობა
3)ნებაზე მიშვება
566 ヘキ くせ
くせ.に
1)მანერულობა
2)ჩვეულება, ზნე, ჩვევები
3)ზადი, ნაკლი
4)ხასიათის თვისება
5)კულული, დალალი
567 カイ みな
みんな
1)ყველა
2)ყველაფერი
568 ボン არ აქვს 1)სინი, ლანგარი, ხონჩა
2)ფარნების დღესასწაული
569 トウ ぬす.む
ぬす.み
1)პარვა, მოპარვა
2)ქურდობა, გაქურდვა, ძარცვა
570 カン არ აქვს 1)ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა
2)ადმინისტრირება, მართვა
3)მოხელე, თანამდებობის პირი
4)მთავრობის ოფისი
571 バン არ აქვს 1)სინი, ლანგარი, ხონჩა
2)ფრიალო თეფში, მათლაფა, ხის თეფში
3)როფი, გეჯა
4)დაფა
5)ფონოგრაფიული ჩანაწერი
572 モウ めくら 1)სიბრმავე
2)ბრმა
3)უვიცი
4)უვიცობა
573 ジュン たて ფარი; გერბიანი ფარი
574 ミン ねむ.る
ねむ.い
1)მძინარა
2)დაძინება, ძილი
3)მოკვდომა
575 チョウ なが.める დაშტერება, მიშტერება; შეხედვა, ყურება; ნახვა; დაჟინებით ყურება
576 トク არ აქვს 1)გაწვრთნა, წაქეზება, ძალის დატანება
2)უფროსობა, მეთაურობა, ბრძანებების მიცემა
3)ზედამხედველობა, მეთვალყურეობა
577 スイ არ აქვს 1)მძინარა, მთვლემარე
2)დაძინება, ძილი
3)მოკვდომა
578 シュン またた.く 1)თვალის ჩაკვრა
2)ხამხამი (თვალების)
3)ციმციმი
579
ボウ
ほこ 1)აფთი, აკინაკი
2)შუბი, ალებარდი, შუბისპირი
3)იარაღი
580 キョウ た.める 1)სწორი, გასწორება, გამართვა
2)რეფორმა, შეკეთება, გამოკეთება, განკურნება
3)კონტროლი
4)თავის მოჩვენება, ფალსიფიცირება
581 サイ くだ.く
くだ.ける
1)მტვრევა, დამტვრევა, დამსხვრევა
2)ფამილიარული
3)პოპულარული
582 ホウ არ აქვს 1)ზარბაზანი, ქვემეხი
2)იარაღი, თოფი
583 ショウ არ აქვს 1)ნიტრატი
2)გვარჯილა
584 リュウ არ აქვს გოგირდი
585 コウ かた.い მყარი, მაგარი
586 არ აქვს გო (თამაში)
587 いしぶみ 1)საფლავის ქვა
2)მონუმენტი
588 みが.く
す.る
1)გაპრიალება, გაწმენდა, გახეხვა
2)გაუმჯობესება, სრულყოფა
589 ショウ არ აქვს 1)რიფი
2)ჩაძირული ქვა
590 いしずえ 1)საძირკვლის ქვა, ფუნდამენტის ქვა
2)კუთხის ქვა, ქვაკუთხედი
591 いの.る ლოცვა, ვედრება
592 არ აქვს 1)კეთილდღეობა
2)ბედნიერება
593 ショウ არ აქვს ხელსაყრელი, ხელშემწყობი; ბედნიერება; კარგისმომასწავებელი ნიშანი
594 ゼン
セン
しずか
ゆず.る
1)ძენი
2)მდუმარე მედიტაცია
595 わざわい 1)უბედურება, უიღბლობა
2)სიბოროტე, წყევლა, დაწყევლილობა
596 シュウ ひい.でる 1)დაძლევა, აღმატება, ჯობნა, უპირატესობა
2)სრულყოფილება, სილამაზე
597 არ აქვს 1)ტარიფი
2)გადასახადი
598 チツ არ აქვს 1)რეგულარობა, წესრიგი
2)ხელფასი, ჯამაგირი
599 ショウ たた.える
とな.える
あ.げる
かな.う
はか.り
はか.る
ほめ.る
1)სახელი, სახელგანთქმულობა
2)ტიტული, წოდება
3)ქება, ქება-დიდება
4)აღტაცება, მოხიბვლა
600
いとけない
おさない
おくて
おでる
ახალგაზრდა, მოუმწიფებელი
601 トウ
いね
いな-
ბრინჯის მცენარე, ბრინჯის ნარგავი
602 かせ.ぐ ხელფასი, გასამრჯელო; მუშაობა, ფულის გამომუშავება
603 稿 コウ わら
したがき
1)გეგმა, ესკიზი, მონახაზი
2)ასლი
3)ხელნაწერი, მანუსკრიპტი
4)ჩალა
604 スイ 1)თავთავი, თაველი
2)ტალღის ქოჩორი
605 オン おだ.やか 1)სიწყნარე, სიმშვიდე
2)მშვიდი, წყნარი
3)ზომიერი, რბილი
606 カク არ აქვს მოსავლის აღება
607 トツ
つ.く 1)ჩაცემა, განგმირვა, გახვრეტა, შერჭობა
2)წვეტიანი, ამოშვერილი, შერჭობილი
608 セツ ぬす.む
ひそ.か
1)მალული, ფარული
2)საიდუმლო, პირადული
3)მოპარვა
609 チツ არ აქვს 1)დაცობა
2)გადაღობვა, დაბრკოლება, ხელის შეშლა
610 キュウ
キョウ
きわ.める
きわ.まる
きわ.まり
きわ.み
1)გაჭირვება, გაღარიბება
2)ტანჯვა, წვალება
3)თავგზააბნეული, აწეწილი
4)მიჩიხული, კუთხეში მიმწყვდეული
611 ヨウ かま ღუმელი, გამოსაწვავი ღუმელი, ბრძმედი
612 タン はし

はた
-ばた
はな
1)კიდე, ნაპირი, საზღვარი
2)დასაწყისი
3)დასასრული
613 არ აქვს 1)ნიშანი, სიმბოლო
2)ეტიკეტი, იარლიყი
3)მომხიბვლელობა
614 トウ つつ 1)ცილინდრი
2)მილი
3)რევოლვერის დოლაბი
4)სახელო
615
არ აქვს საგნების (ნივთების) სათვლელი სუფიქსი
616 ハン არ აქვს 1)შაბლონი, ნიმუში
2)მაგალითი, მოდელი
617 トク あつ.い 1)მგზნებარე, კეთილი, გულკეთილი
2)გულიანი, გულთბილი, გულითადი
3)სერიოზული
4)ფრთხილი, წინასწარგანზრახული
618 簿 არ აქვს 1)რეგისტრი, სააღრიცხვო წიგნი
2)ჩანაწერების წიგნი
619 セキ არ აქვს 1)სიაში შეტანა
2)საცხოვრებლის რეგისტრაცია
3)წევრობა
620 スイ いき 1)ელეგანტობა, ლაზათი, კოხტა
2)სტილი
3)სიწმინდე, სისპეტაკე
4)დედააზრი, არსი, დედაარსი
5)ნაღები, ელიტა
6)არჩევანი
621 リュウ つぶ 1)ხორბლეული, მარცვალი
2)წვეთი
3)პაწაწინა ნაწილაკების სათვლელი სუფიქსი
622 あら.い
あら-
უხეში
623 ネン ねば.る 1)წებოვანი, წებვადი
2)ცხიმიანი
3)თავისაზე დგომა, დაჟინებით მოთხოვნა
624 シュク
スク
つつし.む 1)საზეიმო
2)მშვიდად
3)რბილად
625 ショウ არ აქვს 1)კოსმეტიკა
2)(ვინმეს) მორთვა, შემკობა
626 リョウ
ロウ
かて 1)საკვები, პროვიზია
2)პური არსებობისა, საარსებო საშუალება
627 キュウ ただ.す 1)გრეხვა, ხვევა, წვნა
2)კითხვა, შეკითხვა, გამოკითხვა, მოძიება, გამოძიება
3)შემოწმება,
დადასტურება, დამტკიცება
628 モン არ აქვს 1)ოჯახის გერბი, გვარის გერბი, კლანის გერბი
2)ფიგურები
629 フン まぎ.れる
-まぎ.れ
まぎ.らす
まぎ.らわす
まぎ.らわしい
1)(ყურადღების) გადატანა, შეცბუნება
2)შეშლა, არევა, შეცდომაში შესვლა
3)გზის დაბნევა, გზას აცდენა, მიმართულების შეცვლა
630 ボウ つむ.ぐ დართვა
631 サク არ აქვს თოკი, ბაწარი, კაბელი
632 むらさき იისფერი, იასამნისფერი
633 ルイ არ აქვს 1)დაგროვება, აკუმულირება
2)ჩახლართვა,
აბდაუბდა, მდგომარეობა, ვითარება
3)შეწუხება, უსიამოვნება, გაჭირვება
4)სამძიმო, გაჭირვებულ მდგომარეობაში ჩაყენება
5)შეუჩერებლად, განუწყვეტლივ
634 シン არ აქვს 1)თქვენო უდიდებულესობავ
2)კეთილშობილი კაცი, ჯენტლმენი
3)კარგი ქამარი
635 ショウ არ აქვს წარდგენა, გაცნობა; დახმარება
636 コン არ აქვს მუქი ლურჯი
637 コウ しぼ.る
し.める
し.まる
1)ხელის წაჭერა, მოჭერა
2)ხრჩობა, დახრჩობა
3)წურვა, გაწურვა
638 ラク から.む
から.まる
1)ჩაწვნა, დაწვნა
2)გარშემო შემოხვევა, გარშემო შემოგრაგვნა
3)ჩაჭერა
639 ケイ つ.ぐ
まま-
1)მემკვიდრეობით მიღება, დამემკვიდრება
2)დაკერება
3)მყნობა, დამყნობა
640 არ აქვს 1)ბოჭკო
2)თოკი
641 コウ つな 1)ბაგირი, გვარლი
2)თოკი, ბაწარი, კაბელი
3)(ბიოლოგიური) კლასი
642 モウ あみ ბადე, ქსელი
643 キン არ აქვს 1)დაჭიმული, მჭიდრო, მტკიცე
2)სოლიდური, მაგარი, საიმედო
644 ショ
チョ

いとぐち
1)ღვედი, ქამარი
2)თოკი,
3)დასაწყისი
4)დასასრული
645 テイ し.まる
し.まり
し.める
-し.め
-じ.め
1)დაჭიმვა, შემჭიდროება
2)შეკვრა, დაბმა, მიბმა
3)დახურვა, დაკეტვა, ჩაკეტვა
646 カン ゆる.い
ゆる.やか
ゆる.む
ゆる.める
1)მოშვება, მოდუნება
2)შემსუბუქება, გაადვილება
647 よこいと
ぬき
1)ჰორიზონტალური
2)მისაქსელი (ქსოვისას)
3)მარჯვნივ და მარცხნივ
4)განედი
648 エン
-ネン
ふち
ふちど.る
ゆかり
よすが
へり
えにし
1)ნათესაობა, მონათესაობა, სიახლოვე, კავშირი
2)კიდე, ნაპირი, ზღვარი, საზღვარი, მიჯნა
649 ジョウ なわ
ただ.す
ჩალის თოკი; კანაფი, ბაწარი
650 バク しば.る 1)დაბმა, შეკვრა, შებოჭვა
2)შეკავება, დაკავება, დაჭერა, დაპატიმრება
651 ホウ ぬ.う 1)კერვა, ნაკერი
2)ქარგვა, ამოქარგვა
652 ハン しげ.る
しげ.く
1)ნაყოფიერი, ბარაქიანი
2)მსუქანი, სქელი
3)სიხშირე
4)სირთულე, აწეწილობა, შეწუხება
653 セン არ აქვს 1)თხელი, წვრილი, წერწეტა, ტანწერწეტა
2)თხელი კიმონო
654 ゼン つくろ.う 1)კემსვა, დაკერება
2)შეკეთება, გამოსწორება
3)წესრიგში მოყვანა, მოწესრიგება, დალაგება
655 ケン まゆ
きぬ
ჭიის პარკი
656 ソウ く.る 1)ხვეულა, დახვევა
2)ბრუნვა, რთვა
3)გადაფურცვლა
4)ძიება
5)მიმართვა
657 カン かま თუნუქის ქილა; კონტეინერი
658 バツ
バチ
ハツ
ばっ.する სასჯელი
659 まか.り-
や.める
1)შეჩერება
2)დატოვება, მიტოვება, უკან დახევა, წასვლა, გაცლა
660 არ აქვს 1)მარლა, დოლბანდი
2)თხელი აბრეშუმი
3)რომი
661 オウ おきな პატივსაცემი ასაკოვანი კაცი
662 ヨク つばさ 1)ფრთა, ფრთები
2)ფრთა, ფლანგი
663 ホン
ハン
ひるがえ.る
ひるがえ.す
1)წკიპურტი, წკლიპურტის კვრა
2)ქნევა, ფრთების ქნევა, ფართხუნი
3)აზრის შეცვლა
664 タイ た.える 1)გაძლება, გამძლეობა
2)…გამძლე
665 モウ
コウ
カウ
არ აქვს შემცირება, დაკლება
666 チョウ
テイ
き.く
ゆる.す
1)მოსმენა
2)თავნება, ხისთავიანი, შეუპოვარი, ურჩი, გაუგონარი
3)დაწვრილებით გამოკითხვა
667 はだ 1)ტექსტურა
2)კანი, ზედაპირი
3)ტანი
668 ショウ あやか.る მსგავსება
669 カン きも 1)ღვიძლი
2)(გადატ.) ნერვები, უშიშრობა, მამაცობა, გამბედაობა
670 არ აქვს 1)კიდური
2)მკლავები და ფეხები
671 ケン かた მხარი
672 ボウ არ აქვს 1)მსუქანი, გასუქებული
2)ქონი, ცხიმი
673 コウ がえんじ.る შეთანხმება, დათანხმება, თანხმობა
674 タン きも 1)ნაღვლის ბუშტი
2)(გადატ.) ნერვები, უშიშრობა, მამაცობა, გამბედაობა
675 タイ არ აქვს საშვილოსნო
676 ホウ არ აქვს 1)პლანცეტა
2)ტომსიკა
3)გარსი, ფუტლიარი, ქარქაში
677 ドウ არ აქვს 1)ტანი, ტორსი, კორპუსი (გემის)
2)თვლის მორგვი,
მილისა (ბორბლისა)
678 あぶら 1)ქონი, ცხიმი, ღორის ქონი, ერბო და.ა.შ.
2)ფისი, კუპრი, გუდრონი, ჭვარტლი
3)კანიფოლი, გუმფისი, ხის წებო
679 キョウ おびや.かす
おど.す
1)დამუქრება, მუქარა
2)იძულება
680 キャク
キャ
カク
あし 1)ფეხი
2)მუხრუჭის ხუნდები
3)შასი
681 ダツ ぬ.ぐ
ぬ.げる
1)გახდა, მოშორება
2)გაქცევა, ლტოლვა
3)თავის დაღწევა, თავის დახსნა
4)მიტოვება
682 チョウ は.れる
ふく.らむ
ふく.れる
გაფართოება, გაბერვა, გასიება, გავსება
683 くさ.る
-くさ.る
くさ.れる
くさ.れ
くさ.らす
くさ.す
1)ლპობა, ხრწნა
2)ამჟავება, აჭრა
684 ワン うで 1)წინამკლავი
2)უნარი, ნიჭი, ტალანტი
685 ヨウ こし 1)წელი, თეძო
2)ბარძაყები
3)დაბალი ხის პანელი
686 はだ 1)ტექსტურა
2)კანი, ზედაპირი
3)სხეული, ტანი
4)ხასიათი
687 マク არ აქვს მემბრანა, ლენტა
688 ボウ ふく.らむ
ふく.れる
1)გასიება, გასუქება
2)გასიებული, სქელი
689 シュウ くさ.い
-くさ.い
にお.う
にお.い
1)სურნელი, არომატი, სურნელოვანი
2)ყროლვა, მყრალი, ცუდსუნიანი
3)საეჭვოდ გამომზირალი
4)ბრწყინვა
690 いた.す 1)კეთება
2)გაგზავნა, დაწინაურება
3)მიზეზი, მიზეზად ყოფნა
4)გავლენის მოხდენა, ზემოქმედების განცდა
691 არ აქვს მაღაზია
692 ま.う
-ま.う
まい
1)ცეკვა, კამარის შეკვრა, ფრენა
2)წრე, ბორბალი
693 シュウ ふね
ふな-
-ぶね
1)ნავი
2)გემი
694 ハン არ აქვს 1)ზიდვა, წაღება, ტარება; მზიდავი
2)ყველა, ყველაფერი
695 ハク არ აქვს გემი, ლაინერი
696 テイ არ აქვს 1)სანიჩბოსნო ნავი
2)პატარა ნავი, კანჯო
697 カン არ აქვს სამხედრო გემი
698 いも კარტოფილი
699 しば ბუსნო, კორდი, გაზონი
700 ホウ かんば.しい 1)სუნამო, პარფიუმერია
2)არომატი , სურნელება, კეთილსურნელება, სურნელი
3)არომატული, სურნელოვანი
701 ビョウ
ミョウ
なえ
なわ-
ჩითილი, ნერგი, ახალგაზრდა ნარგავი
702 しげ.る სქლადგაზრდილი, ხშირი
703 ケイ
キョウ
くき ღერო, ყუნწი, შტამბი
704 コウ あら.い
あら-
あ.れる
あ.らす
-あ.らし
すさ.む
1)გაუდაბურება, გაუკაცრიელება
2)უხეში, ტლანქი, ველური
705 ソウ
ショウ
チャン
ほうき
おごそ.か
ვილა, კოტეჯი; სასტუმრო; მემამულეს მამული, ფეოდალის მამული
706 キク არ აქვს ქრიზანთემა
707 キン არ აქვს 1)სოკო
2)მიკრობი, სპორები, ბაქტერია
708 არ აქვს 1)ტკბილეული, ნუგბარი, სასუსნავი
2)ნამცხვრები
3)ხილი
709
はな 1)ბრწყინვა, ბრწყინვალება, დიდებულება, დიდებული
2)ყვავილი, ყვავილის ფურცელი
3)მკრთალი, მქრქალი, დაბინდული
4)სანახაობრივი, მოსაჩვენებელი, ეფექტური
710 ソウ ほうむ.る 1)დამარხვა, დაკრძალვა, დასაფლავება
2)თაროზე შემოდება
711 チク たくわ.える 1)შეკრება, შეგროვება, მოგროვება, დაგროვება
2)ხარჭის ყოლა, ხასის ყოლა, საყვარლის ყოლა
3)ფონოგრაფი
712 ハク うす.い
うす-
-うす
うす.める
うす.まる
うす.らぐ
うす.ら-
うす.れる
すすき
განზავებული, თხელი; ღია
713 セン すす.める 1)რეკომენდაციის მიცემა
2)რჩევის მიცემა
3)წაქეზება, წახალისება
4)წინადადების მიცემა, შეთავაზება
5)ჭილობი, ჭილოფი (დაბლა დასაგები)
714 シン たきぎ
まき
შეშა, საწვავი; დანთება (ცეცხლის)
715 クン かお.る 1)სურნელის ქონა
2)სურნელის გავრცელება, სურნელის ასვლა
3)ბოლვა, ხრჩოლვა
716 ハン არ აქვს 1)კლანი
2)შემოღობილი ადგილი, გალავანი, ზღუდე
717 ソウ წყალმცენარეები, ლემნა
718 ギャク しいた.げる ტირანიზირება, ჩაგვრა, შევიწროვება
719 キョ
むな.しい
うつ.ろ
1)სიცარიელე
2)მოუმზადებლობა
3)ბზარი, ნაბზარი
4)ტყუილი
720 リョ
とりこ
とりく
1)ტყვე
2)ბარბაროსი
3)მტრის დამამცირებელი ეპითეტი
721 おそれ 1)მოუსვენრობა, ღელვა
2)შიში
3)კავშირი, შეხების ქონა
722 ブン კოღო, მოსკიტი
723 ジャ


へび 1)გველი
2)ქვეწარმავალი
3)მაგრად მსმელი
724 ケイ ほたる ციცინათელა
725 バン えびす ბარბაროსი
726 ユウ と.ける
と.かす
1)დნობა, გადნობა
2)გახსნა (სითხეში)
727 ショウ つ.く 1)ტაკება, დატაკება
2)შეჯახება, ერთმანეთს დაჯახება
3)მთავარი დარტყმა
4)ჩარჭობა, ჩასობა, განგმირვა, დახანჯვლა,
5)გზატკეცილი
6)(ასტრონომიაში) პლანეტათა შეპირისპირება
728 コウ არ აქვს 1)წონასწორობა
2)შკალა
729 スイ おとろ.える 1)დაცემა, დაკნინება
2)დასუსტება
3)შემცირება
730 チュウ არ აქვს 1)იდუმალი, ფარული
2)უღრმესი
3)გული, აზრი
4)შიგნით
731 タイ
ダイ
ふくろ ჩანთა, ტომსიკა, ტომარა
732 こうむ.る
おお.う
かぶ.る
1)დახურვა, დაფარება, გადაფარება
2)გადასაფარებელი, თავშესაფარი
3)მიღება, რაიმე მოქმედების განცდა
733 レツ さ.く
さ.ける
-ぎ.れ
გაპობა, გაგლეჯა, გახლეჩვა, დაგლეჯვა
734 ユウ არ აქვს 1)უხვი, ბარაქიანი, დოვლათიანი
2)ნაყოფიერი, ნოყიერი, მოსავლიანი
3)მდიდარი
735 はだか 1)შიშველი, ტიტველი
2)ნახევრადჩაცმული
736 カツ არ აქვს 1)ყავისფერი
2)შალის კიმონო
737 ホウ ほ.める 1)ქება
2)განდიდება
738 キン えり 1)საყელო
2)გადანაკეცი (საყელოზე), ლაცკანი
739 シュウ おそ.う
かさ.ね
1)შეტევა, თავდასხმა, იერიში
2)მემკვიდრეობით მიღება
3)დაგროვება, გროვა
740 フク おお.う
くつがえ.す
くつがえ.る
1)გადაბრუნება, გადაყირავება
2)დახურვა, დაფარება,
გადახურვა
3)გახვევა, შეხვევა, შეფუთნა, მოხვევა
4)დაჩრდილვა
5)დანგრეულად ყოფნა
741
ハク
はたがしら 1)ჰეგემონობა, ჰეგემონია
2)მეთაურობა, ლიდერობა
3)ჩემპიონი
742 ショク ふ.れる
さわ.る
さわ
1)კონტაქტი, შეხება, შეგრძნება
2)განცხადების გაკეთება, გამოცხადება (გამოაცხადა)
3)კონფლიქტი
743 テイ არ აქვს 1)გადასინჯვა
2)შესწორება, ჩასწორება
744 タク かこつ.ける
かこ.つ
かこ.つける
1)გადაცემა, მინდობა, ნდობა (ანდო), თხოვნა
2)თავის მოჩვენება, თავის მოკატუნება
3)სიტყვის გადაკვრა
745 ショウ არ აქვს 1)საქმის აღძვრა, სასამართლო დევნა
2)ბრალის დადება
746 うった.える 1)დაბრალება, ბრალის დადება
2)საქმის აღძვრა, სასამართლო დევნა
3)ჩივილი, საჩივრის აღძვრა
4)გასაჩივრება, აპელაცია
747 シン み.る 1)ნახვა, გასინჯვა, შემოწმება
2)გამოკვლევა, დიაგნოზის დასმა
748 いつわ.る ტყუილი, მოტყუება
749 ショウ みことのり იმპერატორის ედიქტი
750 エイ よ.む
うた.う
1)დეკლამირება
2)ლექსი, პოემა
3)მღერა, სიმღერა
4)თხზვა
751 キツ
キチ
つ.める
つ.め
-づ.め
つ.まる
つ.む
1)შეფუთული
2)ახლო
3)დაჭერა
4)საყვედურის თქმა, ბრალის დადება
752 ガイ არ აქვს 1)ზემოთაღნიშნული…
2)ნათქვამი…
3)ეს განსაკუთრებული …
753 ショウ くわ.しい
つまび.らか
1)დეტალური, სრული, ზედმიწევნითი
2)აკურატული, კარგად-ინფორმირებული
754 ほこ.る 1)ტრაბახი, კვეხნა
2)ამაყობა, სიამაყე
3)ძლევამოსილად
755 ほま.れ
ほ.める
1)სახელი, დიდება
2)რეპუტაცია
3)ქება, შექება
756 セイ ちか.う 1)დაფიცება
2)ფიცი
757 ユウ
イウ
さそ.う
いざな.う
1)შეცდენა, ცდუნება,
მოხიბვლა, შეტყუება
2)მიწვევა, მიპატიჟება, შეპატიჟება, დაძახება
758 セイ
シン
ショウ
こ.う
う.ける
1)თხოვნა, მოთხოვნა, შუამდგომლობა
2)მიწვევა, მიპატიჟება
759 さと.す 1)საყვედური
2)გაფრთხილება, დაჯერება, დარწმუნება
760 はか.る 1)კონსულტაცია
2)კონსულტაციის გავლა
761 ダク არ აქვს დათანხმება, შეთანხმება, თანხმობა
762 ボウ
はか.る
たばか.る
はかりごと
1)შეთქმულების მოწყობა
2)მოტყუება, თაღლითობა, ყალთაბანდობა
3)გეგმა, სქემა, ჩანაფიქრი, დაგეგმვა
763 エツ არ აქვს აუდიენცია
764 トウ არ აქვს 1)მიმეოგრაფი
2)ასლის, ასლის გადაღება
765 ケン არ აქვს 1)თავმდაბლობა, თავის დამდაბლება
2)მოკრძალება, მოკრძალებულად ყოფნა
766 ヨウ うた.い
うた.う
(თეატრ) ნო-ს სიმღერა-გალობა
767 キン つつし.む
თავმდაბალი, მორიდებული; მოწიწებით, თავმდაბლურად
768 არ აქვს 1)მუსიკალური ჩანაწერი; მუსიკა, ნოტები, ნოტის სახაზავი
2)გენეალოგია
769 ジョウ ゆず.る 1)ანგარიშის გაწევა, დათმობა, კომპრომისი
2)გადაბრუნება, გადაყირავება
3)გადატანა, გადაცემა
770 トン ぶた 1)ღორი
2)ღორის ხორცი
771 ゴウ えら.い 1)უძლეველი
2)ძლევამოსილი
3)მძლავრი, ძლიერი
4)დიდებული
5)მჯობნე
6)ავსტრალია
772 テイ さだ 1)უბიწოება, უმანკოება, უმწიკვლობა
2)მუდმივობა, ერთგულება, ურყევობა
3)სამართლიანობა
773 コウ
みつ.ぐ 1)ხარკი
2)დაფინანსება
774 ハン არ აქვს გაყიდვა, გასაღება; ვაჭრობა, მარკეტინგი
775 カン つらぬ.く
ぬ.く
ぬき
1)გამჭოლ გავლა, განგმირვა
2)8 1/3 ფუნტი
3)შეღწევა, შესვლა, გავლა
776 ワイ まかな.う 1)ქრთამი
2)მომარაგება, სასმელ-საჭმელი
3)ფინანსები
777 ゾク არ აქვს 1)ქურდი, ბინის გამტეხი
2)მძარცველი, ყაჩაღი
3)მეამბოხე, მოჯანყე
4)მოღალატე
778 ヒン არ აქვს 1)ვიპ პიროვნება
2)სტუმარი
779 たまわ.る
たま.う
たも.う
1)საჩუქარი, ძღვენი, წყალობა
2)შედეგები
780 バイ არ აქვს ანაზღაურება, კომპენსაცია
781 ケン かしこ.い 1)ჭკვიანი, გონიერი
2)სიბრძნე, გონიერება, სიჭკვიანე
782
არ აქვს 1)გადასახადის აკრეფა, ხარკი
2)ოდა, ლექსი, პოემა
3)პროზა
4)მონტაჟის პროცესი
783 コウ არ აქვს გამოწერა, ყიდვა
784 ゾウ
ソウ
おく.る საჩუქარი; მიცემა, მინიჭება, ბოძება, ჩუქება, დასაჩუქრება
785 シャ არ აქვს პატიება, მიტევება, შენდობა
786 おもむ.く 1)განგრძობა, გაგრძელება
2)გადაყვანა (ახალ სამსახურში)
3)მიღება, გახდომა (რამედ), გამგზავრება
787 チョウ こ.える
こ.す
სუპერ…; ულტრა…; ჰიპერ…; ტრანს…; საზღვარს გადაბიჯება
788 エツ
オツ
こ.す
-こ.す
-ご.し
こ.える
-ご.え
1)ჯობნა, აღმატება
2)გადამეტება
3)გადაკვეთა, გადასვლა, გადანაცვლება
4)ვიეტნამი
789 シュ おもむき
おもむ.く
1)არსი, დედაარსი
2)განგრძობა, გაგრძელება
3)გახდომა (რამედ)
790 キョ へだ.たる შორეული, შორი
791 セン ふ.む 1)ნაბიჯით სვლა
2)ფეხქვეშ გათელვა, ტკეპნა
3)პრაქტიკა
4)ბოლომდე მიყვანა
792 セキ あと კვალი, ნაკვალევი, ანაბეჭდი, ნიშანი
793 チョウ は.ねる
と.ぶ
-と.び
1)ხტომა, ახტომა, გადახტომა, ნახტომი
2)გაშხეფება, გაფრქვევა
794 ヨウ おど.る 1)ხტომა, გადახტომა, ნახტომი
2)ცეკვა
795 トウ ふ.む
ふ.まえる
1)ნაბიჯი, ნაბიჯით სვლა
2)ფეხქვეშ გათელვა, ტკეპნა
3)ბოლომდე მიყვანა
4)შეფასება, დაფასება
5)გადახდისაგან თავის არიდება
796 ヤク おど.る 1)ხტომა, გადახტომა, ნახტომი
2)ცეკვა
797 არ აქვს 1)კვალის გაყვანა, კვალი, ნაკვალევი
2)ბორბალი, გორება
3)მოდელი, რაიმეს კეთების გზა
798 ケン のき 1)ბინები
2)სახლების სათვლელი სუფიქსი
3)ლავგარდანი
799 ナン やわ.らか
やわ.らかい
რბილი
800 ジク არ აქვს 1)ღერძი
2)ღერო, ყუნწი
3)წიგნების გრაგნილების სათვლელი სუფიქსი
801 コウ
カク
くら.べる 1)კონტრასტი
2)შედარება
802 サイ の.せる
の.る
1)ამხედრება, ჩაჯდომა (ტრანსპორტში)
2)მოთავსება
3)1044
803 かがや.く ბრწყინვა, კაშკაში, ნათება,
ელვარება, ციალი, ციმციმი, კრთომა, კიაფი
804 ハイ ばら
やから
やかい
ともがら
1)ამხანაგი, მეგობარი
2)კომპანიონები
3)ხალხი
805 カツ くさび 1)კონტროლი
2)სოლი
806 シン から.い
つら.い
-づら.い
かのと
1)ცხარე
2)მწარე
807 ジョク はずかし.める 1)დარცხვენა, შეცბუნება
2)შერცხვენა, სირცხვილი
3)დამცირება, შეურაცხყოფა
808 არ აქვს こ.む
こ.む
こ.み
-こ.み
こ.める
1)გადაჭედილი, გადავსებული
2)შეჯგუფებული, შერევა
3)ბითუმად
4)შეიცავს (კოკუჯი)
809 ジュン めぐ.る
めぐ.り
1)პატრული
2)გარშემოვლა, პატრულირება
3)წრეწირი
810 ジン არ აქვს სწრაფი, ჩქარი
811 ゲイ むか.える 1)მისალმება
2)დახვედრა, შეხვედრა
812 ハク せま.る 1)იძულება, ძალის დატანება, ძალდატანება
2)მოახლოებული, გარდაუვალი
813 テツ არ აქვს 1)გადატანა, გადაყვანა
2)მონაცვლეობა, შენაცვლება
814 トウ に.げる
に.がす
のが.す
のが.れる
1)გაქცევა, ლტოლვა
2)თავის არიდება
3)განთავისუფლება, თავის დაღწევა
815 トウ す.く
す.かす
す.ける
とう.る
とう.す
1)გამჭირვალე
2)შეღწევა, შესვლა, გავლა
3)ფილტრი
816 チク არ აქვს 1)დევნა, დადევნება, გამოდევნება
2)გამოდევნა, გაყრა
3)შესრულება, ჩადენა, მიღწევა
817 テイ かわ.る
たがいに
1)ცვლა, შეცვლა
2)მონაცვლეობით
3)გაგზავნა
818 არ აქვს გზა
819 セイ ゆ.く 1)გასული, გარდაცვლილი
2)გარდაცვალება, მოკვდომა
820 タイ არ აქვს 1)დაჭერა, დაპატიმრება
2)დევნა
821 イツ そ.れる
そ.らす
はぐ.れる
1)გადახრა, ნორმიდან გადახრა
2)ზარმაცობა, სიზარმაცე
3)აცდენა, გამოტოვება
4)არიდება, თავის არიდება, მოგერიება
822 スイ と.げる
つい.に
1)შესრულება, დასრულება
2)მიღწევა
3)ჩადენა (თვითმკვლელობის)
823 おく.れる
おく.らす
おそ.い
1)ნელი, შენელებული
2)გვიანი, დაგვიანებული; გვიან, მოგვიანებით
3)უკან
824 グウ あ.う 1)ინტერვიუ
2)მოპყრობა, ურთიერთობა
3)მიღება (სტუმრების)
825 ヘン あまね.く 1)ყველგან
2)მრავალჯერ, ხშირად
3)ფართოდ
826 ちが.う
ちが.い
ちが.える
-ちが.える
たが.う
たが.える
განსხვავება
827 ケン つか.う
-つか.い
-づか.い
つか.わす
や.る
1)გაგზავნა, გადაგზავნა
2)მიცემა, ჩუქება, შეწირვა
3)კეთება, წამოწყება, შედგომა (საქმეს)
828 ソウ あ.う
あ.わせる
1)დაჯახება, შეჯახება
2)შეხვედრა, მოხვედრა
3)პარტია, ასოციაცია
4)შეერთება, გაერთიანება
829 シャ さえぎ.る 1)გზის გადაღობვა, გზის გადაჭრა
2)შეწყვეტა, შეწყვეტინება
3)დაბრკოლება, ხელის შეშლა
830 ジュン არ აქვს 1)მოთმენა, ატანა
2)მიყოლა, დამორჩილება
3)სწავლა
831 セン うつ.る
うつ.す
みやこがえ
1)გადასვლა, გადაადგილება, მოძრაობა
2)ცვლა, შეცვლა, გამოცვლა
832 さ.ける
よ.ける
1)არიდება, მორიდება, აცილება
2)თავის არიდება, აცდენა
3)თავიდან აცილება, თავის დაღწევა, თავის არიდება
833 カン かえ.る უკან გაგზავნა, დაბრუნება
834 ホウ くに სამშობლო; ქვეყანა; იაპონია
835 ジャ よこし.ま 1)ბოროტება, სიბოროტე, ბოროტი, ცუდი
2)უსამართლობა
836 テイ やしき რეზიდენცია; დიდი სახლი, ცალკე სახლი
837 コウ არ აქვს გარეუბანი, გარეუბნები
838 ロウ
リョウ
おとこ 1)ვაჟიშვილი
2)ვაჟიშვილების სათვლელი სუფიქსი
839 カク くるわ 1)შემოღობილი ადგილი, ფორტიფიკაცია
2)კვარტლები
3)წითელი ფარნების კვარტალი
840 シャク く.む 1)ბარში მომსახურება, საკეთი მომსახურება
2)მასპინძელი
3)ჩამჩა, ხაპია, ორმიშო
4)ტუმბო
841 スイ よ.う
よ.い
1)დათრობა
2)ავად გახდომა (გადათრობისგან)
3)მოწამლული
4)აღფრთოვანებული, მოხიბლული
842 サク 1)ძმარი
2)მჟავე, ამჟავებული
3)მჟავა
843 ラク არ აქვს 1)რძის პროდუქტები
2)შრატი
3)წვენი, ხილის წვენი
844 シュウ
シュ
トウ
むく.いる 1)სამაგიეროს გადახდა, მიზღვა, ანაზღაურება
2)დაჯილდოება
3)სამაგიერო, შურისძიება, დამსახურებული სასჯელი
845 コウ არ აქვს ფერმენტაცია, გაფუება
846 コク ひど.い 1)მკაცრი, სასტიკი, ულმობელი
2)უსამართლო
847 シュウ みにく.い
しこ
1)უშნო, უგვანო, გონჯი, მახინჯი, შეუხედავი
2)ჭუჭყიანი
3)შერცხვენა
848 ジョウ かも.す 1)ხარშვა, დუღება, გამოხდა
2)გამოწვევა
849 シャク
セキ
とく
す.てる
ゆる.す
ახსნა, განმარტება
850 チョウ つ.る
つ.り
つ.り-
1)ანკესი, ანკესით თევზაობა
2)მიტყუება, შეტყუება, (და)ჭერა, ხაფანგით დაჭერა
851 ドン にぶ.い
にぶ.る
にぶ-
なま.る
なまく.ら
1)ჩლუნგი
2)ნელი, დონდლო
852 レイ
リン
すず პატარა ზარი, ზანზალაკი
853 エン なまり ტყვია (ნივთიერება)
854 ハチ
ハツ
არ აქვს 1)თასი, ჯამი, ქოთანი
2)ბრინჯის ვარცლი
3)გვირგვინი
855 ジュウ არ აქვს თოფ-იარაღი
856 セン არ აქვს თუჯი
857 メイ არ აქვს 1)წარწერა
2)შემოქმედის ხელმოწერა, ხელოსნის დამღა
858 エイ するど.い 1)წვეტიანი, წამახული, მახვილი, ბასრი
2)კიდე, პირი (მაგ. ხმლის)
3)იარაღი
859 チュウ

シュ
シュウ
い.る 1)სხმა, ჩამოსხმა, მოჭრა (ლითონის, მონეტის)
2)სხმული
3)ზარაფხანა
860 スイ つむ
おもり
1)სიმძიმე, საძირავი (ანკესის, ბადის და.ა.შ.)
2)შვეული (ვერტიკალურობის საზომი)
861 ジョウ არ აქვს 1)დაკეტვა, საკეტი
2)ბორკილები
862 レン ね.る 1)დარბილება
2)გაწმენდა, გასუფთავება, გაპრიალება
3)ვარჯიში, წვრთნა, გაწვრთნა
863 サク
シャク
არ აქვს 1)არეული, აწეწილი, დაბნეული
2)არევა, შერევა
3)არეულობა
864 タン きた.える 1)ჭედვა, გამოჭედვა, გამოწრთობა
2)დისციპლინა, ვარჯიში
865 くさり
とざ.す
1)ჯაჭვი, ძეწკვი
2)კავშირი
866 チン しず.める
しず.まる
おさえ
1)დამშვიდება, დაწყნარება
2)ისტორიული სიმშვიდის დაცვის ცენტრები (პოლიციური ფუნქციებით)
867 ショウ かね ზარი, გონგი, კურანტები
868 カン かんが.みる
かがみ
1)ნიმუში
2)მაგალითის აღება, ვინმესგან სწავლა
869 カン ひま მოცლა, მოცალეობა
870 バツ არ აქვს 1)დაჯგუფება, ხროვა, კლანი
2)მოდგმა, წარმომავლობა, ჩამომავლობა
3)საგვარეულო
871 エツ けみ.する შემოწმება, ინსპექცია, რევიზია
872 トウ たたか.う
あらそ.う
ბრძოლა, ომი
873 はば.む 1)ხელის შეშლა, ობსტრუქცია, დაბრკოლება
2)გამოყოფა, განდგომა
874 つ.ける
つ.く
1)მიმაგრება, მიერთება
2)დართვა (დაირთავს)
3)მიმართვა
875 ジン არ აქვს 1)ბანაკი
2)საბრძოლო ხაზი, საბრძოლო მწკრივი
3)რანგი, პოზიცია
876 カン おちい.る
おとしい.れる
1)ჩამოქცევა, ჩანგრევა, ჩაქცევა
2)ჩავარდნა, დაწევა, ჩაშლა
3)დაცემა (ციხის)
877 バイ არ აქვს მიყოლა, მიდევნება, თანხლება
878 イン かげ
かげ.る
1)ჩრდილი
2)ინი (დაოისტ-ფილოსოფიური სუბსტანცია)
3)ნეგატიური
4)სასქესო ორგანოები
5)საიდუმლო
879 チン ひ.ねる 1)გამოფენა
2)განცხადება, განცხადების გაკეთება
3)მოყოლა, ახსნა, განმარტება
880 リョウ みささぎ 1)მავზოლეუმი
2)იმპერატორის აკლდამა
881 トウ არ აქვს მეთუნეობა, მექოთნეობა; თიხის ნაწარმი, კერამიკა; ფაიფური
882 グウ すみ კუთხე, კუნჭული
883 リュウ არ აქვს აყვავება, კეთილდღეობა
884 ズイ まにまに
したが.う
1)მიდევნა, მიყოლა
2)თუმცა, მაინც, მიუხედავად იმისა
3)იმ დროს როდესაც, მაშინ როდესაც, …ის განმავლობაში
4)ორივე, ყველა
5)დამორჩილება
6)…ის ხელში, …ის ნებაზე დამოკიდებული, …ას მინდობილი
885 カク へだ.てる
へだ.たる
1)იზოლირება, გამოყოფა, განცალკევება
2)დისტანცირება, დაშორება
3)მონაცვლება, შენაცვლება
4)ყურე, უბე
886 イン
オン
かく.す
かく.し
かく.れる
かか.す
よ.る
დამალვა, დაფარვა
887 リン とな.る
となり
სამეზობლო
888 レイ したが.う
しもべ
1)მონა, მსახური
2)მომხრე, მიმდევარი
3)პატიმარი, კრიმინალი
889 セキ არ აქვს 1)ხომალდები
2)ხომალდების სათვლელი სუფიქსი
3)ჩიტები, თევზები, ისრები
4)წყვილიდან ერთ-ერთი, ცალი
890 ユウ お-
おす
おん
1)მამრობითი, მამალი
2)გმირი, ლიდერი
3)უპირატესობა
891 みや.び 1)გრაციოზული, ელეგანტური
2)დახვეწილი, რაფინირებული
892 やと.う 1)დასაქმება, სამუშაოდ აყვანა
2)დაქირავება
893 め-
めす
めん
1)მდედრობითი, დედალი
2)ქალური, ქალის
894 はな.れる
はな.す
1)გაყოფა
2)გამოყოფა, მოცილება
3)განცალკევება, გათიშვა
895 フン არ აქვს ატმოსფერო
896 レイ ぜろ
こぼ.す
こぼ.れる
1)ნოლი; არაფერი
2)დაღვრა, დაფანტვა
897 ライ かみなり 1)მეხი
2)ელვა
3)ქუხილი
898 ジュ არ აქვს მოთხოვნა, საჭიროება
899 シン ふる.う
ふる.える
1)რყევა, რხევა
2)კანკალი, ცახცახი
900 レイ
リョウ
たま სული, სამშვივნელი
901 ソウ しも ყინვა, სუსხი
902
ボウ
きり ნისლი, ბურუსი
903
ロウ
つゆ 1)ცვარი, ნამი
2)ცრემლები
3)გამოფენა
4)რუსეთი
904 くつ ფეხსაცმელი
905 イン არ აქვს 1)რითმა, რითმი
2)ელეგანტურობა
3)ტონი
906 キョウ ひび.く 1)ექო
2)ბგერა, ხმა, ხმაური
3)ჟღერა, რეკვა, ვიბრირება
907 コウ うなじ 1)პარაგრაფი, მუხლი, პუნქტი
2)საკითხი, პირობები (ხელშეკრულების, ზავის და.ა.შ.)
3)კისრის უკანა ნაწილი
908 ガン かたく 1)ჯიუტი, კერპი, შეუპოვარი
2)უდრეკი, შეუდრეკელი
3)ჯიუტად, ურყევად, მტკიცედ, მყარად
909 ハン わか.つ 1)დისტრიბუცია, დარიგება, განაწილება, დანაწილება
2)გაგება
910 ヒン しき.りに გამეორება, განმეორებით
911 ライ たの.む
たの.もしい
たよ.る
1)ნდობა
2)თხოვნა
912 ケン あきらか
あらわ.れる
გამოჩენა; არსებული
913 かえり.みる 1)უკან მიხედვა, უკან მიბრუნება, შემობრუნება
2)გადახედვა, თავის შემოწმება
914 う.える 1)შიმშილი, მშიერი
2)მომშევა, დამშევა
915 ホウ あ.きる
あ.かす
あ.く
1)ყელში ამოსული, მოყირჭებული, …ით დაღლილი
2)გადაძღომა, მოყირჭება, ყელში ამოსვლა
916 ショク かざ.る
かざ.り
1)დეკორაცია, ორნამენტი
2)შემკობა, მორთვა, შელამაზება
917 う.える 1)შიმშილი, მშიერ-მწყურვალე
2)მომშევა, დამშევა, მოწყურება
918 コウ
キョウ

かお.り
かお.る
1)საკმეველი, გუნდრუკი
2)სუნი, კეთილსურნელება, პარფიუმერია
919
არ აქვს 1)დამამძიმებელი, დამღლელი
2)სასაპალნე ცხენი, საჭაპანე ცხენი
3)ცხენებით გადაზიდვა
920 か.ける
か.る
1)წაყვანა, ტარება, მგზავრობა
2)მოძრაობაში მოყვანა, ამოძრავება
3)გაქროლება, გაჭენება, განავარდება
4)დაწინაურება, წინ წაწევა
921 チュウ არ აქვს გაჩერება, დგომა, დაბინავება; რეზიდენტი
922 არ აქვს 1)მხედარი, ცხენოსანი
2)მხედრების სათვლელი სუფიქსი
923 ソウ さわ.ぐ
うれい
さわ.がしい
1)ხმაურიანი, მშფოთვარე, ბობოქარი, აბობოქრებული
2)ხმაურის ატეხვა
3)ხმაური, ღრიანცელი, აურზაური
4)სიმშვიდის დარღვევა, შეწუხება, ხელის შეშლა
924 トウ არ აქვს 1)გაბერვა, ინფლაცია
2)აწევა, წინ წაწევა, წინ გადაადგილება
925 キョウ おどろ.く
おどろ.かす
გაკვირვება, განცვიფრება, გაოცება; მოულოდნელობა; შეშინება, შეშინებული
926 ズイ არ აქვს 1)ძვლის ტვინი
2)ზურგის ტვინი
927 ハツ かみ თმები (თავზე)
928 おに
おに-
1)სული
2)ეშმაკი, დემონი
929 コン たましい
たま
სული (უკვდავი სული)
930 არ აქვს 1)მოხიბვლა
2)ხიბლი
3)მოჯადოება
931 არ აქვს 1)ჯადოქარი
2)გრძნეული
3)დემონი
4)ბოროტი სული
932 セン あざ.やか 1)ქორფა, ნედლი, ნორჩი, ახალი
2)ნათელი, კაშკაშა, ბრწყინვალე
3)კორეა
933 ゲイ くじら ვეშაპი
934 ケイ にわとり
とり
ქათამი
935 レイ うるわ.しい
うら.らか
1)ლამაზი
2)კომპანიონი
936
マア
あさ კანაფი, სელი
937 ボク すみ 1)შავი მელანი
2)ტუში
3)ტუშის ჩხირი (წერისთვის)
4)მეხიკო
938 つづみ 1)დოლი
2)დარტყმა, დაბრახუნება
3)გაღვიძება
4)შეკრება-დათვალიერება
939 レイ よわ.い
とし
ასაკი
940 リュウ
リョウ
ロウ
りう
たつ
いせ
1)დრაკონი, გველეშაპი
2)საიმპერიო, იმპერიული