იაპონური ენის სასწავლად, საჭიროა რეგისტრაცია და ავტორიზაცია